Bendrosios programos ir metodinė medžiaga

Bendrosios programos ir metodinė medžiaga

Bendrosios programos, metodinė medžiaga ir ilgalaikių planų pavyzdžiai skelbiami švietimo portale “Emokykla” ir Ugdymo plėtotės centro svetainėje

 

Pradinio ugdymo bendroji programa

Metodinė medžiaga

Ilgalaikių planų pavyzdžiai

 

Pagrindinio ugdymo bendroji programa

Meetodinė medžiaga

Ilgalaikių planų pavyzdžiai

 

Vidurinio ugdymo bendroji programa

Metodinė medžiaga

Ilgalaikių planų pavyzdžiai