Nuotolinis mokymas

Nuotolinis mokymas

Metodinės priemonės ir medžiaga, padėsiančios organizuoti darbą nuotoliniu būdu:

  • ŠMA projekto leidinys “Šokio mokytojo knyga”,
  • Rasos Prokurotienės metodine priemone ir užduotimis “1ir 2ir’,
  • Arnoldo Riekumo metodinės priemonės “PPAMOGINIS ŠOKIS 11-12 KLASĖJE” medžiaga, ypač skyriuje “Klausimai ir užduotys”, kurias galima kūrybiškai interpretuoti, paprastinti ir skirti pradinių klasių mokiniams;
  • taip pat buv. UPC skaitmeninės mokymo priemonės – interaktyvaus puslapio – šokio skyriaus medžiaga, kurią taip pat reikėtų  pritaikyti pagal savo poreikius.

Lietuvos šokio mokytojų parengtos pamokos, užduotys ir kita medžiaga, pritaikyta nuotoliniam mokymui (nuolat pildoma, skelbiama neredaguojant):

  1. Atrnoldas Riekumas, 2 pamokų ilgumo pateiktis – vaizdo medžiagos demonstravimas “Kas yra šokis?” ir pamokos aprašas. Skirta 11-12 kl., pritaikoma pradinio, pagrindinio ugdymo šokio pamokoms.
  2. Lina Bičiūnienė, pamokų pavyzdžiai 1 ir 4 klasei, su komentarais. 
  3. Ina Griciuvienė, pamokų užduočių 1, 2, 3, 4, 5 klasei, medžiagos pavyzdžiai.
  4. Idalija Braškytė, pasakos judesio pamokos ikimokyklinukams ir 1-2-okams. 
  5. Loreta Pajaujienė, pamokos ikimokyklinukams ir 4-okams,

Nuotolinio mokymo metu organizuojant pamokas atkreiptinas dėmesys į Bendrųjų programų antrąją (stebėjimo, vertinimo ir interpretavimo) bei trečiąją (pažinimo socialiniame kultūriniame gyvenime) šokio veiklos sritis.