Nuotolinis mokymas

Nuotolinis mokymas

Nuotolinio mokymo metu planuojant pamokas atkreiptinas didesnis dėmesys į Bendrųjų programų antrąją (stebėjimo, vertinimo ir interpretavimo) bei trečiąją (pažinimo socialiniame kultūriniame gyvenime) šokio veiklos sritis.

Pasirengti savo užduotis siūlome pasinaudoti metodinėmis priemonėmis ir medžiaga, kurios pasiekiamos svetainės “Metodinė medžiaga” puslapyje:

  • ŠMA projekto leidinys “Šokio mokytojo knyga”,
  • Rasos Prokurotienės metodine priemone ir užduotimis “1ir 2ir’,
  • Arnoldo Riekumo metodinės priemonės “PPAMOGINIS ŠOKIS 11-12 KLASĖJE” medžiaga, ypač skyriuje “Klausimai ir užduotys”, kurias galima kūrybiškai interpretuoti, paprastinti ir skirti pradinių klasių mokiniams;
  • taip pat buv. UPC skaitmeninės mokymo priemonės – interaktyvaus puslapio – šokio skyriaus medžiaga, kurią taip pat reikėtų  pritaikyti pagal savo poreikius.

Skelbiame Lietuvos šokio mokytojų parengtas pamokas, užduotis ir kitą medžiagą, pritaikytą nuotoliniam mokymui (nuolat pildoma):

  1. Atrnoldas Riekumas, 2 pamokų ilgumo pateiktis – vaizdo medžiagos demonstravimas “Kas yra šokis?” ir pamokos aprašas. Skirta 11-12 kl., pritaikoma pradinio, pagrindinio ugdymo šokio pamokoms.
  2. Lina Bičiūnienė, pamokų pavyzdžiai 1 ir 4 klasei, su komentarais. 
  3. Ina Griciuvienė, pamokų užduočių 1, 2, 3, 4, 5 klasei, medžiagos pavyzdžiai.
  4. Idalija Braškytė, pasakos judesio pamokos ikimokyklinukams ir 1-2-okams. 
  5. Loreta Pajaujienė, pamokos ikimokyklinukams ir 4-okams.