YOUTUBE kanalas

Šokio mokytojų asociacia turi savo “Youtube” vaizdo įrašų kanalą, kuriame yra: 2021-06-05 Lietuvos šokio mokytojų konferencijos vaizdo įrašas, pokalbių kambario susirašinėjimas.

2021-06-03 d. įvyko Šokio mokytojų asociacijos vykdomo projekto “Šokis mokykloje” (COVID-19 pandemijos padariniams šalinti) XXIV choreografijos metodinis praktinis seminaras ir konsultacijos abiturientų bei būsimų abiturientų mokytojams „Šokio brandos egzamino patirtys: vertinimas ir įsivertinimas, pasidalinimas gerąja patirtimi“, lektorė šokio mokytoja ekspertė Agnė Rickevičienė. Seminaro pirmoji dalis čia (įžanga, vykdyto šokio egzamino situacijos analizė, kūrybinių darbų aprašų problematika). Seminaro antroji dalis čia (kūrybinių darbų – šokio kompozicijos sukūrimo analizė, dviejų šokių atlikimo analizė). Seminaro trečioji dalis čia (kūrybinių darbų pristatymo analizė). Seminaro ketvirtoji dalis čia (siūlymai kitų metų egzaminui). Seminaro penktoji dalis čia (diskusija ir klausimai).

Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Rima Valiuvienė vedė tiesioginę konsultaciją ir skaitė paskaitą “Menų (šokio) brandos egzamino kūrybinio darbo aprašo bendrieji kalbos reikalavimai. Pirmoji, antroji ir trečioji dalys yra skelbiamos Youtube kanale.

Nauja

Šokio mokytojos ekspertės Agnės Rickevičienės konsultacija “Ruošiantis menų (šokio) egzaminui”, kurioje ji  pasidalino patirtimi, kaip darbe su abiturientais panaudoti vieną projektinę veiklą, padėsiančią pasirengti egzaminui.

Švenčionėlių Karaliaus Mindaugo gimnazijos šokio mokytoja metodininkė Renata Grigianecienė pasidalino savo patirtimi kaip parengė vienuolika abiturientų  šokio egzaminui. 

Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Rima Valiuvienė vedė tiesioginę konsultaciją ir skaitė paskaitą “Menų (šokio) brandos egzamino kūrybinio darbo aprašo bendrieji kalbos reikalavimai. 

Bendrieji kalbos reikalavimai-skaidrės