Bendrosios programos ir metodinė medžiaga

Bendrosios programos, metodinė medžiaga ir ilgalaikių planų pavyzdžiai skelbiami švietimo portale „Emokykla“ ir Ugdymo sode