Veikla

2021

Toliau nuolat pildomas užduočių ir pamokų bankas nuotoliniam mokymui asociacijos puslapyje.

Šokio mokytojų asociacija dalyvavo LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos paskelbtame asociacijų konkurse siekiant pašalinti pandemijos pasekmes ir padėti abiturientams pasiruošti ir laikyti menų (šokio) brandos egzaminą. Laimėjus konkursą yra organizuojamos įvairios veiklos, vedamos online konsultacijos abiturientams ir mokytojams, kūriamos vaizdo paskaitos ir metodinė medžiaga.

Šokio brandos egzaminą laikančių abiturientų mokytojus pakvietėme pirmajai konsultacijai š.m. balandžio 26 d., pirmadienį, 15.30 val, pasitarti dėl galimos pagalbos organizavimo šių metų abiturientams.

Lietuvos švietimo, mokslo ir sporto ministerija pateikė svarstyti naujai projektuojamas Vidurinio ugdymo sąrangas. Jose planuojama, kad meninės disciplinos (šokis, muzika, dailė, teatras) iškris iš keturių, anksčiau buvusių ugdymo sričių ir taps neprivalomos bei mokinių laisvai pasirenkamos. Planuojant visus privalomus ir privalomai pasirenkamus mokomuosius dalykus vertinti egzaminu, patikrinimu arba projektiniu darbu, laisvai pasirenkamų dalykų mokymasis atsiduria rimtoje pavojaus zonoje. Šokio mokytojų asociacija organizavo skubią apklausą, kurios tikslas išsiaiškinti, ar bendruomenė pritartų tokioms Vidurinio ugdymo sąrangoms, pagal kurias planuojama dirbti nuo 2023 m. Apklausos rezultatai – apklausų archyve.

Šokio mokytojų asociacija kreipėsi į LR švietimo, mokslo ir sporto ministrę J.Šiugždinienę pareikšdama labai didelį susirūpinimą susidariusia padėtimi, patvirtinus 2021–2022 ir 2022–2023 mokslo metų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendruosius ugdymo planus.

Šokio mokytojų asociacijos XXIV choreografijos metodinis praktinis seminaras ir konsultacijos abiturientų bei būsimų abiturientų mokytojams „Šokio brandos egzamino patirtys: vertinimas ir įsivertinimas, pasidalinimas gerąja patirtimi“, lektorė šokio mokytoja ekspertė Agnė Rickevičienė, įvyko birželio 3 d.

Šokio mokytojų asociacija jau kreipėsi į LR ŠMSM pareikšdama didelį susirūpinimą dėl susidariusios padėties. Į tai buvo gautas ministerijos atsakymas-paaiškinimas. Netrukus po to paskelbtas kvietimas miestų, rajonų metodinėms taryboms, metodiniams būreliams, šokio mokytojam toliau teikti pasiūlymus, argumentus, kad galėtume su atitinkamomis instancijomis kalbėti teisine argumentų kalbaa. Buvo organizuota ilgalaikė apklausa, kurios tikslas yra sužinoti ir palyginti dabartinę situaciją su planuojamais pakeitimais, vedant šokio pamokas pradinėse klasėse nuo 2021-09-01. Apklausos duomenys buvo naudojami tik apibendrinant ir pateikiant statistiką, atstovaujant šokio mokytojų interesams įvairiose institucijose, vystant ir populiarinant šokį, rūpinantis jo, kaip dalyko ir kultūros reiškinio statusu ugdymo, mokymo ir kultūros įstaigose. 

Asociacijos prezidentas A.Riekumas dalyvavo Lietuvos muzikos mokytojų interneto konferencijoje, kurioje palaikė muzikos mokytojų reikalavimus dėl pamokų pradiniame ugdyme ir išreiškė didelį susirūpinimą dėl šokio pamokų ateities, patvirtinus Bendruosius ugdymo planus, taip pat dalyvavo menų mokytojų asociacijų ir menininkų profesionalų susitikime su LR ŠMSM vadovybe, išdėstytė asociacijos poziciją.

Asociacijos nariai aktyviai bendradarbiavo su žiniasklaida, dalyvavo LR Seimo spaudos konferencijoje.

Birželio 5 d. 13 val. organizuota Lietuvos šokio mokytojų konferencija, kurios priimtą rezoliuciją pasirašė virš dviejų tūkstančių žmonių. Birželio 6 d. įkurtas Lietuvos šokio mokytojų asociacijos vaizdo įrašų Youtube kanalas, kuriame pirmas įrašas buvo įrašas iš konferencijos.

2021-08-18 d. atnaujintas asociacijos interneto puslapis.

Vykdant projektą „Šokis mokykloje“ abiturientams, paskelbti lietuvių kalbos mokytojos metodininkės Rimos Valiuvienės paskaitų įrašai (Youtube kanale) ir šokio mokytojos ekspertės Ilonos Stankevičienės (kartu su šokio mokytoja Milda Ruginyte-Šimkuviene) rekomendacijos egzaminui ir metodinis leidinys „Džiazinio šokio technika“.

Į viršų