2012 m. veikla

2012-02-20/21 Švietimo ir mokslo ministerija ir Ugdymo plėtotės centras vasario mėn. 20-21 d.d. rengė metodines dienas savivaldybių metodinių būrelių pirmininkams. A. Riekumas pristatė VU bendrosios šokio programos metodinę medžiagą, atsakė į mokytojų klausimus.

2012-04-11/12 ŠMA, Vilniaus kolegija, Vilniaus Abraomo Kulviečio vid. mokykla ir Klaipėdos Gedminų pagr. mokykla organizavo XV choreografijos metodinį praktinį seminarą, kuris vyko Vilniuje ir Klaipėdoje.

Daugiau informacijos:
https://www.sokis.upc.smm.lt/metodine-medziaga/xv-choreografijos-seminaras-vilniuje-ir-klaipedoje/

2012-04-13 ŠMA prezidiumo nariai, Vilniaus kolegijos lektoriai Rasa Prokurotienė ir Arnoldas Riekumas su dėstymo vizitu lankėsi Žemaitijos kolegijos Telšių fakultete. Šokio pedagogikos studijų programos studentams ir dėstytojams buvo skaitomos paskaitos ir vedami praktiniai užsiėmimai. Susitikimo metu Žemaitijos kolegijoje buvo aptartos bendradarbiavimo galimybės ir pasirašyta Šokio mokytojų asociacijos ir Žemaitijos kolegijos Telšių fakulteto partnerystės ir bendradarbiavimo sutartis.

2012-05-31 Šokio mokytojų asociacija su projektu „Šokis mokykloje 2“ laimėjo Ugdymo plėtotės centro paskelbtą dalykų mokytojų ir mokyklų vadovų asociacijų rėmimo projektų konkursą, skirtą paskatinti švietimo bendruomenių asociacijas ieškoti efektyvių būdų skleisti ugdymo turinio individualizavimo, mokinių pasiekimų vertinimo, informacinių technologijų ir kitų mokomųjų dalykų integravimo gerąją patirtį, rengti / kurti metodinę medžiagą bei mokymo priemones, padedančias mokytojui dirbti kūrybiškiau. Vykdant šį projektą spalio mėn. buvo išleista antra DVD kompaktinė plokštelė “Šokis mokykloje 2″ su atskirų šokių elementais, figūromis, junginiais. Plokštelė bus platinama Lietuvos šokio mokytojams. Projekto partneris – Vilniaus kolegijos Menų fakultetas.

2012-06-25 buvo sukurta ir pradėjo veikti nauja Šokio mokytojų asociacijos svetainė, palaikoma Ugdymo plėtotės centro ir Švietimo informacinių technologijų centro serverių. Senąjį adresą https://sites.google.com/site/sokiomokytojuasociacija/ pakeitė naujasis adresas www.sokis.upc.smm.lt. Tokiau visa informacija platinama tik per šią svetainę.

2012-09-26 Šokio mokytojų asociacija pradėjo skelbti didelę patirtį turinčių šokio mokytojų metodinius dokumentus. Naujame svetainės puslapyje “Planų pavyzdžiai” yra Kretingos šokio mokytojos metodininkės Danutės Savčuk parengti pamokų planai pradinės mokyklos 3,4,5 ir gimnazijos 3,4 klasėms.

2012-11-24 Šokio mokytojų asociacija parodos “Mokykla 2012″ renginyje „Švietimo asociacijos: kaip sekėsi įgyvendinti projektus“  2012-11-24, šeštadienį, LITEXPO Konferencijų salėje 5.2 organizavo šokių pamoką mokytojų asociacijų vadovams ir nariams, švietimo specialistams. Pamoką vedė Kretingos J.Pabrėžos gimnazijos mokytoja metodininkė Danutė Savčuk bei metodinę priemonę DVD “Šokis mokykloje 2″ pristatęs Arnoldas Riekumas.

2012-10-10 įvyko Lietuvos šokio mokytojų metodinė diena, kurią asociacija organozavo su LR ŠMM. Jos metu buvo pristatomos šokio dalyko naujovės, aptariami aktualūs dalyko, jo sklaidos ir metodikos klausimai. Renginio metu mokytojai buvo supažindinti su metodine priemone “Šokis mokykloje 2″, su Menų egzaminu 2013 metais. Buvo kalbama apie specialiųjų ugdymosi poreikių asmenis, apie meninio ugdymo galimybes pradinėje mokykloje ir pradinių klasių ugdymo turinio aktualijas.

Atgal2012-02-20/21 Švietimo ir mokslo ministerija ir Ugdymo plėtotės centras vasario mėn. 20-21 d.d. rengė metodines dienas savivaldybių metodinių būrelių pirmininkams. A. Riekumas pristatė VU bendrosios šokio programos metodinę medžiagą, atsakė į mokytojų klausimus.

2012-04-11/12 ŠMA, Vilniaus kolegija, Vilniaus Abraomo Kulviečio vid. mokykla ir Klaipėdos Gedminų pagr. mokykla organizavo XV choreografijos metodinį praktinį seminarą, kuris vyko Vilniuje ir Klaipėdoje.

Daugiau informacijos:
https://www.sokis.upc.smm.lt/metodine-medziaga/xv-choreografijos-seminaras-vilniuje-ir-klaipedoje/

2012-04-13 ŠMA prezidiumo nariai, Vilniaus kolegijos lektoriai Rasa Prokurotienė ir Arnoldas Riekumas su dėstymo vizitu lankėsi Žemaitijos kolegijos Telšių fakultete. Šokio pedagogikos studijų programos studentams ir dėstytojams buvo skaitomos paskaitos ir vedami praktiniai užsiėmimai. Susitikimo metu Žemaitijos kolegijoje buvo aptartos bendradarbiavimo galimybės ir pasirašyta Šokio mokytojų asociacijos ir Žemaitijos kolegijos Telšių fakulteto partnerystės ir bendradarbiavimo sutartis.

2012-05-31 Šokio mokytojų asociacija su projektu „Šokis mokykloje 2“ laimėjo Ugdymo plėtotės centro paskelbtą dalykų mokytojų ir mokyklų vadovų asociacijų rėmimo projektų konkursą, skirtą paskatinti švietimo bendruomenių asociacijas ieškoti efektyvių būdų skleisti ugdymo turinio individualizavimo, mokinių pasiekimų vertinimo, informacinių technologijų ir kitų mokomųjų dalykų integravimo gerąją patirtį, rengti / kurti metodinę medžiagą bei mokymo priemones, padedančias mokytojui dirbti kūrybiškiau. Vykdant šį projektą spalio mėn. buvo išleista antra DVD kompaktinė plokštelė “Šokis mokykloje 2″ su atskirų šokių elementais, figūromis, junginiais. Plokštelė bus platinama Lietuvos šokio mokytojams. Projekto partneris – Vilniaus kolegijos Menų fakultetas.

2012-06-25 buvo sukurta ir pradėjo veikti nauja Šokio mokytojų asociacijos svetainė, palaikoma Ugdymo plėtotės centro ir Švietimo informacinių technologijų centro serverių. Senąjį adresą https://sites.google.com/site/sokiomokytojuasociacija/ pakeitė naujasis adresas www.sokis.upc.smm.lt. Tokiau visa informacija platinama tik per šią svetainę.

2012-09-26 Šokio mokytojų asociacija pradėjo skelbti didelę patirtį turinčių šokio mokytojų metodinius dokumentus. Naujame svetainės puslapyje “Planų pavyzdžiai” yra Kretingos šokio mokytojos metodininkės Danutės Savčuk parengti pamokų planai pradinės mokyklos 3,4,5 ir gimnazijos 3,4 klasėms.

2012-11-24 Šokio mokytojų asociacija parodos “Mokykla 2012″ renginyje „Švietimo asociacijos: kaip sekėsi įgyvendinti projektus“  2012-11-24, šeštadienį, LITEXPO Konferencijų salėje 5.2 organizavo šokių pamoką mokytojų asociacijų vadovams ir nariams, švietimo specialistams. Pamoką vedė Kretingos J.Pabrėžos gimnazijos mokytoja metodininkė Danutė Savčuk bei metodinę priemonę DVD “Šokis mokykloje 2″ pristatęs Arnoldas Riekumas.

2012-10-10 įvyko Lietuvos šokio mokytojų metodinė diena, kurią asociacija organozavo su LR ŠMM. Jos metu buvo pristatomos šokio dalyko naujovės, aptariami aktualūs dalyko, jo sklaidos ir metodikos klausimai. Renginio metu mokytojai buvo supažindinti su metodine priemone “Šokis mokykloje 2″, su Menų egzaminu 2013 metais. Buvo kalbama apie specialiųjų ugdymosi poreikių asmenis, apie meninio ugdymo galimybes pradinėje mokykloje ir pradinių klasių ugdymo turinio aktualijas.