Nuotolinis mokymas

Metodinės priemonės ir medžiaga, padėsiančios organizuoti darbą nuotoliniu būdu:

 • ŠMA projekto leidinys “Šokio mokytojo knyga”,
 • Rasos Prokurotienės metodine priemone ir užduotimis “1ir 2ir’,
 • Arnoldo Riekumo metodinės priemonės “PPAMOGINIS ŠOKIS 11-12 KLASĖJE” medžiaga, ypač skyriuje “Klausimai ir užduotys”, kurias galima kūrybiškai interpretuoti, paprastinti ir skirti pradinių klasių mokiniams;
 • taip pat buv. UPC skaitmeninės mokymo priemonės – interaktyvaus puslapio – šokio skyriaus medžiaga, kurią taip pat reikėtų  pritaikyti pagal savo poreikius.

Lietuvos šokio mokytojų parengtos pamokos, užduotys ir kita medžiaga, pritaikyta nuotoliniam mokymui (nuolat pildoma, skelbiama neredaguojant, naudojantis informacija viešuose šaltiniuose yra privaloma autorystės nuoroda):

 1. Atrnoldas Riekumas, 2 pamokų ilgumo pateiktis – vaizdo medžiagos demonstravimas “Kas yra šokis?” ir pamokos aprašas. Skirta 11-12 kl., pritaikoma pradinio, pagrindinio ugdymo šokio pamokoms.
 2. Linos Bičiūnienės pamokos
 3. Inos Griciuvienės pamokos
 4. Idalijos Braškytės pamokos
 5. Loretos Pajaujienės pamokos
 6. Agnės Rickevičienės pamokos
 7. Vaidos Zacharevičienės pamokos
 8. Rūtos Sodeikienės pamokos