Pramoginis šokis 11-12 klasėje

Metodinė priemonė šokio mokytojams

Vilniaus Abraomo Kulviečio klasikinės gimnazijos šokio mokytojas Arnoldas Riekumas stažavosi Ugdymo plėtotės centre ir per pusmetį parengė metodinę priemonę „Pramoginis šokis 11–12 klasėje”, skirtą mokytojams, kurie moko pramoginių šokių pagal vidurinio ugdymo bendrojo arba išplėstinio kurso programą. Autorius susistemino esminę informaciją apie klasikinius, Lotynų Amerikos, madingus laisvalaikio šokius bei parengė išsamias metodines rekomendacijas, kurios padės šokių mokytojams planuoti, pasirengti ir organizuoti šokio pamokas. Tai yra pirma tokio pobūdžio metodinė priemonė šokių mokytojams Lietuvoje. Metodinei priemonei pristatyti ir patirtį skleisti yra sukurta ir užregistruota kvalifikacijos kėlimo autorinio seminaro programa, leidžianti kūrybiškai interpretuoti metodinę priemonę ir pasirengti pamokoms taip pat ir pagal pradinio ugdymo šokio bendrąją programą.

PPAMOGINIS ŠOKIS 11-12 KLASĖJE

Leidinys parengtas Ugdymo plėtotės centrui įgyvendinant Europos socialinio fondo bei Lietuvos Respublikos valstybės finansuojamą projektą „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (III etapas)“. Leidinys taip pat skelbiamas mokytojams skirtoje skaitmeninėje aplinkoje “E-mokykla“.

Stažuotojo vadovė Edita Linkevičiūtė, Leidinio recenzentas Klaipėdos universiteto Šokio katedros docentas Alvydas Soraka.

Leidinį redagavo Lolita Petrašiūnaitė, dizainas ir viršelis UAB MANIFESTUS, leidinį maketavo UAB MANIFESTUS.

ISBN 978-609-95660-5-4

©  Arnoldas Riekumas, 2015
©  Ugdymo plėtotės centras, 2015