Visuotinio susirinkimo ir prezidiumo nutarimai

2015-06-22

Visuotinio susirinkimo nutarimu asociacijos metinis nario ir stojamasis mokesčiai nuo 2016 metų yra 3 eurai.

 

2015-06-18

Vadovaudamiesi Šokio mokytojų asociacijos įstatų 8.1.1.4.14 punktu, 2010-06-18 d. Šokio mokytojų asociacijos prezidiumas ir skyrių vadovai nusprendė, kad Visuotiniame narių susirinkime dalyvaujantis asociacijos narys gali atstovauti ne daugiau kaip dviems susirinkime nedalyvaujantiems asociacijos nariams. Registracijos metu pateikiami vienas iš šių nedalyvaujančio susirinkime nario dokumentų:

  1. atstovavimo ir balsavimo darbotvarkėje numatytu klausimu pasirašytas įgaliojimas arba jo skenuota kopija,
  2. elektroninis laiškas iš pašto adreso – atstovavimo ir balsavimo darbotvarkėje numatytu klausimu įgaliojimas.

Pateikti dokumentai prisegami prie susirinkimo protokolo.