Apklausos

Aktuali apklausa

Atnaujinaujinta Šokio ugdymo bendroji programa netrukus bus pradėta įgyvendinti. Programoje apibrėžiamos ugdymo šokiu kompetencijos: kultūrinė, kūrybiškumo, komunikavimo, pažinimo, socialinė, emocinė ir sveikos gyvensenos, pilietiškumo. Visos šios kompetencijos persipina su skaitmenine kompetenciją, būtina šiuolaikinėje mokykloje. Su atnaujinta bendrąja programa turi keistis šokio ugdymo praktika, ugdymo procesą labiau orientuojanti į patyriminį ugdymą, vaiko patirtį, ugdymąsi ir pažinimą per įvairias veiklas, tyrinėjimą. 

Šiuo metu yra rengiama kvalifikacijos tobulinimo programa šokio ir pradinių klasių mokytojams, dėstantiems šokį, pagal atnaujintą Šokio bendrąją programą. Ji skirta plėtoti  pedagogų gebėjimus ugdyti mokinių kompetencijas. 

Kviečiame atsakyti į apklausos klausimą. Kokių programoje apibrėžtų mokinių kompetencijų skaitmeninių užduočių ar pratimų pageidautumėte per artimiausius mokymus? Pasirinkite bent tris kompetencijas. Ačiū už atsakymus!

Kokių programoje apibrėžtų mokinių kompetencijų skaitmeninių užduočių ar pratimų pageidautumėte per artimiausius mokymus? Pasirinkite bent tris atsakymus.

Peržiūrėti rezultatus

Loading ... Loading ...

Apklausų archyvas

2021 metų Lietuvos šokio mokytojo rinkimai (viešas balsavimas)

 • Birutė Akelaitienė (36%, 1 046 balsai)
 • Vilija Jakubauskė (22%, 648 balsai)
 • Jolanta Tendienė (21%, 608 balsai)
 • Violeta ir Romualdas Laugaliai (16%, 466 balsai)
 • Ilona Stankevičienė (5%, 157 balsai)

Iš viso balsavusių: 2 925

Pradžios data: 2021-11-16 @ 06:06
Pabaigos data: 2021-11-20 @ 23:00

Naujai projektuojamose Vidurinio ugdymo sąrangose menų dalykai iškrenta iš keturių privalomų ugdymo sričių ir tampa laisvai pasirenkamaisiais dalykais

 • nepritariu planuojamam pakeitimui (93%, 444 balsai)
 • pritariu planuojamam pakeitimui (4%, 21 balsai)
 • neturiu nuomonės (3%, 10 balsai)

Iš viso balsavusių: 475

Pradžios data: 2021-04-28 @ 07:25
Pabaigos data: Nesibaigiantis

2020 metų Lietuvos šokio mokytojas

 • Loreta Pajaujienė (46%, 1 751 balsai)
 • Džineta Šablauskienė (35%, 1 359 balsai)
 • Julija Dombrovskaja (16%, 628 balsai)
 • Ričardas Bakanauskas (3%, 93 balsai)

Iš viso balsavusių: 3 831

Pradžios data: 2020-11-22 @ 20:49
Pabaigos data: 2020-12-04 @ 23:01

2019 Lietuvos šokio mokytojas

 • D. Raižienė (61%, 805 balsai)
 • R. Valiūtė-Žukauskienė (37%, 487 balsai)
 • K. Kondratavičius (1%, 11 balsai)
 • D. Šabliauskienė (1%, 10 balsai)
 • P. Vaitkevičius (0%, 8 balsai)

Iš viso balsavusių: 1 322

Pradžios data: 2019-10-13 @ 19:13
Pabaigos data: 2019-10-25 @ 23:00

2017 m. LIETUVOS ŠOKIO MOKYTOJAS

 • Jūratė Urbonienė (36%, 746 balsai)
 • Birutė Viktoravičiūtė (22%, 444 balsai)
 • Saulius Rudelis (16%, 326 balsai)
 • Laima Andrejauskienė (13%, 272 balsai)
 • Violeta ir Romualdas Laugaliai (13%, 257 balsai)

Iš viso balsavusių: 2 045

Pradžios data: 2017-05-25 @ 20:43
Pabaigos data: 2017-06-03 @ 22:59

 Puslapis: 1 iš 4  1  2  3  4  »