Lietuvių kalba per šokį

Šokio mokytojų asociacija vykdo projektą, kuris yra skirtas vaikų, atvykusių į Lietuvos Respubliką iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, lietuvių kalbos įgūdžiams ugdyti. Jame numatyta organizuoti integruotas lietuvių kalbios ir šokio pamokas stovyklėlėse ir nuotoliniu būdu, parengti vaizdo paskaitų ir pamokų įrašų, metodinės medžiagos komplektų, juos skelbti ir asociacijos svetainėje. 

Projekto veiklos

Savaitgalio lietuvių kalbos pamokos ir šokio stovyklėlės

Vilniaus lietuvių namų liaudiškų šokių kolektyvo “Volungė” vadovė, šokio mokytoja metodininkė Zita Damauskienė organizavo savaitgalio stovyklėles, 

Jų metu Vilniaus lietuvių namuose buvo mokoma kalbos ir lietuvių šokių ratelių. Vaizdo įrašuose rasite jos stovyklėlių pamokas ir trumpus patarimus, kaip dirbti su kitakalbiais vaikas.

Lietuvių kalbos konsultacijos Ukrainos vaikams – šeštadieniais Zoom’e. Daugiau informacijos ir registracija el.paštu ariekumas@gmail.com

XXV kvalifikacinis choreografijos metodinis-praktinis seminaras

Šokio mokytojų asociacija, Trakų švietimo centras ir Vilniaus kolegija organizavo XXV kvalifikacinį choreografijos metodinį-praktinį seminarą.  Jis įvyko spalio 24 d.,  pirmadienį, 10 val. Vilniaus kolegijos Menų ir kūrybinių technologijų fakulteto salėje (Didlaukio 82, Vilnius) Seminaro programoje: Olesia Shaytanova „Ukrainos klasikinio šokio mokyklos ypatumai ir skirtumai”, Mariene Pontarlier „Prancūzų klasikinio šokio mokykla “, Anastasiia Tokina “Ukrainos regionų tautiniai šokiai ir jų mokymas”, Jolanta Davolytė “Įvairių tautų šokiai pamokoms”. Šis seminaras yra ir asociacijos įvykdyto Tautinių mažumų departamento prie LR Vyriausybės projekto “Įvairių Lietuvos tautų šokis” viena iš veiklų. 

Paskaitos ir metodinė medžiaga

„Jokios ribos mano gyvenime neegzistuoja. Tai ir norisi visiems parodyti, kad ir jų gyvenimuose nėra apribojimų“, sako negalią turintis daug kartų Lietuvos lengvosios atletikos ir pasaulio fitneso čempionas Viktoras Topol.
Jis skaitė paskaitas ir vedė užsiėmimus, kurių metu papasakojo apie save, pasiekimus gyvenime ir sporte.. Viktoras pasakojo, kaip įveikti sunkumus, išmokti pasitikėti savimi ir valdyti savo svajones

Lietuvių namų Vilniuje lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė Greta Botyriūtė-Skiotienė apie kitakalbių (ukrainiečių) mokymą lietuvių kalbos. Paskaitos pradžia – “Pirmieji žingsniai”. Antroji paskaitos dalis “Individualizuotas mokymosi planas”, trečioji – “Ko mokyti?”, ketvirtoji – “Kaip mokyti ir apibendrinimas”.  Tai yra Šokio mokytojų asociacijos projekto “Lietuvių kalba per šokį” vaizdo įrašai