Lietuvių kalba per šokį

Šokio mokytojų asociacija vykdė projektą, kuris yra skirtas vaikų, atvykusių į Lietuvos Respubliką iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, lietuvių kalbos įgūdžiams ugdyti. Buvo organizuotos integruotos lietuvių kalbos ir šokio pamokos stovyklėlėse ir nuotoliniu būdu, parengti vaizdo paskaitų ir pamokų įrašai, metodinės medžiagos komplektai. Projekto veiklų vadovė šokio mokytoja metodininkė Vaida Zacharevičienė.
 
Parengta metodinė medžiaga skelbiama neredaguojant ir neprisiimant atsakomybės už autorinį turinį. Naudojantis informacija viešuose šaltiniuose yra privaloma autorystės nuoroda.
 

Metodinės priemonės

Užduotys atsispausdinti ir nuorodos. Šokio mokytoja metodininkė Vaida Zacharevičienė parengė interaktyvią metodinę priemonę su užduočių komplektais, kuriuose įvairios interaktyvios užduotys ir pratimai integruotoms pamokoms, vystančios mokinių ir mokytojų skaitmeninę kompetenciją.
 

Giedrė Botyriūtė-Skiotienė. “Pratybų sąsiuvinis mokantis lietuvių kaip antrosios kalbos”. Literatūra, skirta užsieniečiui mokytis lietuvių kalbos. Metodinėje priemonėje pateikiamos užduotys lietuvių kalbos ir šokio pamokoms, užsiėmimams, savarankškam mokinių darbui.

Indrė Tumosienė. “Šoku ir mokausi lietuvių kalbos”. Ši metodinė priemonė padės įtvirtinti minimalų šokio terminų žodyną, išmokti prielinksnių ir prieveiksmių gramatines konstrukcijas, geriau suprasti vietininko, galininko linksnių vartojimą, įtvirtinti veiksmažodžio „būti“ formų bei kitų veiksmažodžių, susijusių su judėjimu, vartojimą. Priemonė padės šokio mokytojams dirbantiems su užsieniečiais, pradedančiais mokytis lietuvių kalbos, taip pat padės tobulinti lietuvių kalbos įgūdžius.

Savaitgalio lietuvių kalbos pamokos ir šokio stovyklėlės

Vilniaus lietuvių namų liaudiškų šokių kolektyvo “Volungė” vadovė, šokio mokytoja metodininkė Zita Damauskienė organizavo savaitgalio stovyklėles, 

Jų metu Vilniaus lietuvių namuose buvo mokoma kalbos ir lietuvių šokių ratelių. Vaizdo įrašuose rasite jos stovyklėlių pamokas ir trumpus patarimus, kaip dirbti su kitakalbiais vaikas.

Lietuvių kalbos pamokos ir konsultacijos ir savaitgalio stovyklėlės Ukrainos vaikams vyko Zoom’e ir įvairiose ugdymo įstaigose kontaktiniu būdu.

 

 

 

XXV kvalifikacinis choreografijos metodinis-praktinis seminaras

Šokio mokytojų asociacija, Trakų švietimo centras ir Vilniaus kolegija organizavo XXV kvalifikacinį choreografijos metodinį-praktinį seminarą.  Jis įvyko spalio 24 d.,  pirmadienį, 10 val. Vilniaus kolegijos Menų ir kūrybinių technologijų fakulteto salėje (Didlaukio 82, Vilnius) Seminaro programoje: Olesia Shaytanova „Ukrainos klasikinio šokio mokyklos ypatumai ir skirtumai”, Mariene Pontarlier „Prancūzų klasikinio šokio mokykla “, Anastasiia Tokina “Ukrainos regionų tautiniai šokiai ir jų mokymas”, Jolanta Davolytė “Įvairių tautų šokiai pamokoms”. Šis seminaras yra ir asociacijos įvykdyto Tautinių mažumų departamento prie LR Vyriausybės projekto “Įvairių Lietuvos tautų šokis” viena iš veiklų. 

Paskaitos

„Jokios ribos mano gyvenime neegzistuoja. Tai ir norisi visiems parodyti, kad ir jų gyvenimuose nėra apribojimų“, sako negalią turintis daug kartų Lietuvos lengvosios atletikos ir pasaulio fitneso čempionas Viktoras Topol.
Jis skaitė paskaitas ir vedė užsiėmimus, kurių metu papasakojo apie save, pasiekimus gyvenime ir sporte.. Viktoras pasakojo, kaip įveikti sunkumus, išmokti pasitikėti savimi ir valdyti savo svajones

Lietuvių namų Vilniuje lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė Greta Botyriūtė-Skiotienė apie kitakalbių (ukrainiečių) mokymą lietuvių kalbos. Paskaitos pradžia – “Pirmieji žingsniai”. Antroji paskaitos dalis “Individualizuotas mokymosi planas”, trečioji – “Ko mokyti?”, ketvirtoji – “Kaip mokyti ir apibendrinimas”.  Tai yra Šokio mokytojų asociacijos projekto “Lietuvių kalba per šokį” vaizdo įrašai,

Paskaitos skaidrės. Kaip mokyti šokio kitakalbį?