Kompetencijos per šokį

Projekto “Kompetencijos per šokį” tikslas stiprinti šokio mokytojų kompetencijas įgyvendinant atnaujintas bendrąsias programas ir ugdyti šokio mokytojų įgūdžius integruojant šokio pamokas su kitais dalykais. Projektas buvo finansuojamas LR ŠMSM ir Šokio mokytojų asociacijos lėšomis.

Šokio mokytojų asociacija organizavo nuotolinį autorinį seminarą ” Septynios kompetencijos šokio pamokoje”. Jį vedė Panevėžio “Vyturio” progimnazijos šokio mokytojas metodininkas Gintaras Petraitis. Renginio metu buvo pasidalinta gerąja patirtimi ir pristatyta metodinė priemonė šokio mokytojams. 

Parengta metodinė medžiaga skelbiama neredaguojant ir neprisiimant atsakomybės už autorinį turinį. Naudojantis informacija viešuose šaltiniuose yra privaloma autorystės nuoroda.

Projekto metodinės priemonės

Šokio mokytoja ekspertė Rasa Prokurotienė parengė metodinę priemonę, kurios pavyzdžiai padės mokytojams kokybiškai planuoti bei organizuoti ugdymo procesą.

 

 

Metodinis leidinys ŠOKIO PAMOKA – KAIP? 

Lūkesčiai – ko tikiuosi?
Planavimas – kaip planuosiu?
Veikla – kaip organizuosiu?
Motyvacija – kaip sužadinsiu norą mokytis?

Šokio mokytoja metodininkė Vaida Zacharevičienė parengė interaktyvią metodinę priemonę su užduočių komplektais, kuriuose įvairios interaktyvios užduotys ir pratimai integruotoms pamokoms, vystančios mokinių ir mokytojų skaitmeninę kompetenciją.

 

Šokio mokytoas ekspertas Arnoldas Riekumas parengė pamokos aprašą pagal šokio spektaklio vaizdo įrašą “Kas buvo, kai nebuvo”.

 

MOKYMAI IR METODINĖ PRIEMONĖ – Integruotos anglų kalbos, teatro ir šokio pamokos „Gyvenimiškos situacijos”

Savo sukurtą metodinę priemonę “Integruotos anglų kalbos, teatro ir šokio pamokos „Gyvenimiškos situacijos“ ir pamokų metodiką pristatė Panevėžio “Vyturio” progimnazijos šokio mokytojas metodininkas Gintaras Petraitis. Paskaitos-mokymų visas įrašas ir metodinė pamokų medžiaga yra čia:

 

MOKYMAI – XXVI nuotolinis seminaras “Kompetencijos per šokį”

Šokio mokytojų asociacija organizavo nuotolinius mokymus, kurių tikslas stiprinti šokio mokytojų kompetencijas įgyvendinant atnaujintas bendrąsias programas. XXVI seminaro – 4 akad.val. praktinių užsiėmimų, paskaitų ir pratybų vaizdo įrašų santrumpos:

  1. A. Riekumas „Šokio pamoka pagal vaizdo įrašą „Kas buvo, kai nebuvo“. Paskaitos skaidrės.
  2. R. Prokurotienė „Pamokos uždavinio ir vertinimo kriterijų formulavimas atsižvelgiant į planuojamas ugdyti kompetencijas“. Paskaitos skaidrės
  3. V. Zacharevičienė „Darbas su skaitmeninėmis mokymo priemonėmis“. Paskaitos skaidrės
  4. G. Petraitis „Mentimeter ir Kahoot šokio pamokoje“. Paskaitos skaidrės

 

XXV CHOREOGRAFIJOS SEMINARAS “Kompetencijos per šokį” – “Įvairių Lietuvos tautų šokis”

Šokio mokytojų asociacija, Trakų švietimo centras ir Vilniaus kolegija organizavo XXV kvalifikacinį choreografijos metodinį-praktinį seminarą.  Jis įvyko spalio 24 d.,  pirmadienį, 10 val. Vilniaus kolegijos Menų ir kūrybinių technologijų fakulteto salėje (Didlaukio 82, Vilnius) Seminaro programoje: Olesia Shaytanova „Ukrainos klasikinio šokio mokyklos ypatumai ir skirtumai”, Mariene Pontarlier „Prancūzų klasikinio šokio mokykla “, Anastasiia Tokina “Ukrainos regionų tautiniai šokiai ir jų mokymas”, Jolanta Davolytė „Įvairių tautų šokiai pamokoms”. Mokytojai tobulino savo kompetencijas ne tik klasikinio, bet ir mokėsi tautinių mažumų šokių. Spalio 26 d. Vilniaus Naujamiesčio mokykloje įvyko Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos mokinių tautinių mažumų šokių muzikos koncertas. Tai yra ir asociacijos vykdomo projekto “Įvairių Lietuvos tautų šokis” veikla, projektą iš dalies finansavo Tautinių mažumų departamentas prie LR Vyriausybės.