Apie mus

Lietuvos choreografijos mokytojų asociacija buvo įsteigta 2001 metų rugsėjo 29 d. Vilniaus mokytojų namų didžiojoje salėje, steigiamajame susirinkime, kuriame dalyvavo 124 choreografijos mokytojai, aukštųjų mokyklų dėstytojai iš visos Lietuvos. 2010 metais asociacija perregistruota į ŠOKIO MOKYTOJŲ ASOCIACIJĄ.

Asociacijos tikslas – vienyti šokio mokytojus, atstovauti jų interesams įvairiose institucijose; vystyti ir populiarinti šokį; skatinti bei rūpintis šokiu ir jo, kaip dalyko ir kultūros reiškinio statusu ugdymo, mokymo ir kultūros įstaigose. Veiklos sritys – metodinė, koordinacinė, kultūrinė, projektinė, organizacinė veiklos ir kt. Asociacija parengė 2002 m. pirmąją Bendrąją šokio programą, aktyviai dalyvavo svarstant ir koreguojant 2010 metų vidurinio ugdymo šokio bendrąją programą.

Asociacija kasmet organizuoja Lietuvos šokio pedagogams metodinius-praktinius seminarus, įvairius renginius, vykdo švietimo ir kultūrinius projektus. Asociacijos nariai konsultuoja, ekspertuoja vertinant mokytojų kvalifikaciją. Šokio mokytojų asociacija bendradarbiauja su valstybinėmis institucijomis, kitomis visuomeninėmis organizacijomis, su Lietuvos aukštosiomis mokyklomis.

2010-2015 metų kadencijos prezidentas Arnoldas Riekumas, prezidiumo nariai: Birutė Akelaitienė, Rasa Prokurotienė, Danutė Savčuk (1961-2013), skyrių vadovai: Marija Kvietkuvienė, Gitana Puzinienė, Valė Šmitienė, Tomas Vaitkus.

Narystė asociacijoje, spauskite čia

ŠMA Visuotinio susirinkimo ir prezidiumo nutarimai

Edukateka-padekaŠMM padėka Šokio mokytojų asociacijai