XXIII seminaras

Šokio mokytojų asociacija ir Nacionalinė švietimo agentūra 2021 metais organizavo nuotolinį seminarą apie Bendrųjų programų (BP) atnaujinimą. Seminaro metu buvo informuojama apie atnaujinamą BP, pasidalinta gerąja patirtimi ir padiskutuota kitais aktualiais ugdymo šokiu klausimais.2021