* Planų pavyzdžiai

Šiame puslapyje skelbiame didelę patirtį turinčių mokytojų parengtus planus, pamokų aprašymus ir kitą metodinę medžiagą, kuria kviečiame naudotis. Rengiant savo planus, naudojantis skelbiama medžiaga prašome nurodyti, kad remtasi autoriaus parengtu dokumentu.

NAUJA

Mieli kolegos, dalinuosi Vilniaus šv. Kristoforo progimnazijos 2021–2022 m. m. integruotu šokio ir fizinio aktyvumo pamokų ilgalaikiu planu 5 klasėms. Kviečiu pasinaudoti,

pagarbiai šokio mokytoja metodininkė Ina Griciuvienė

Ilgalaikis planas šokio ir fiz akt 5 kl.

Danutės Savčuk (1961-2013) parengti šokio pamokų planai: pagrindinės mokyklos 3,4,5 klasei ir gimnazijos 3-4 klasei (arba vidurinės mokyklos 11,12).

D.Savčuk planaiD.Savčuk planai gimnazijai

Klaipėdos Gedminų pagrindinės mokyklos šokio mokytojas ekspertas Saulius Rudelis 2012-10-12 d. tarptautinėje mokslinėje – metodinėje konferencijoje “Šokio ugdymo tendencijos ir perspektyvos” pristatė projektinio darbo metodą šokio mokytojo darbe. Asociacijos narių, dalyvavusių konferencijoje, nuomone, tai buvo vienas iš informatyviausių pranešimų.

S.Rudelis Ugdymo turinio praturtinimas projektine veikla.

Arnoldo Riekumo parengti šokio pamokų planai: pradinio ugdymo pakopos 3 ir 4 klasei ir gimnazijos III ir IV klasei:

3, 4, III ir IV klasių pamokų planai

Šiame puslapyje skelbiame didelę patirtį turinčių mokytojų parengtus planus, pamokų aprašymus ir kitą metodinę medžiagą, kuria kviečiame naudotis. Rengiant savo planus, naudojantis skelbiama medžiaga prašome nurodyti, kad remtasi autoriaus parengtu dokumentu.

Kretingos M.Dautarto pagrindinės mokyklos ir J.Pabrėžos gimnazijos šokio mokytojos metodininkės Danutės Savčuk parengti šokio pamokų planai: pagrindinės mokyklos 3,4,5 klasei ir gimnazijos 3-4 klasei (arba vidurinės mokyklos 11,12).

D.Savčuk šokio ilgalaikis planas – gimnazijos 3 kl. (11 kl)

D.Savčuk šokio ilgalaikis planas – gimnazijos 4 kl. (12 kl)

D.Savčuk šokio ilgalaikis planas – pagr.mokyklos 3 kl.

D.Savčuk šokio ilgalaikis planas – pagr.mokyklos 4 kl.

D.Savčuk šokio ilgalaikis planas – pagr.mokyklos 5 kl.

Klaipėdos Gedminų pagrindinės mokyklos šokio mokytojas ekspertas Saulius Rudelis 2012-10-12 d. tarptautinėje mokslinėje – metodinėje konferencijoje “Šokio ugdymo tendencijos ir perspektyvos” pristatė projektinio darbo metodą šokio mokytojo darbe. Asociacijos narių, dalyvavusių konferencijoje, nuomone, tai buvo vienas iš informatyviausių pranešimų.

S.Rudelis Ugdymo turinio praturtinimas projektine veikla.