2012 m. Lietuvos šokio mokytojų metodinė diena

Šokio mokytojų asociacija š.m. gruodžio 10 d. kartu su LR Švietimo ir mokslo ministerija organizavo Lietuvos šokio mokytojų metodinę dieną, kurios metu buvo pristatomos šokio dalyko naujovės, aptariami aktualūs dalyko, jo sklaidos ir metodikos klausimai.

Renginio metu mokytojai buvo supažindinti su metodine priemone “Šokis mokykloje 2″, su Menų egzaminu 2013 metais. Buvo kalbama apie specialiųjų ugdymosi poreikių asmenis, apie meninio ugdymo galimybes pradinėje mokykloje ir pradinių klasių ugdymo turinio aktualijas. Pranešimus skaitė asociacijos nariai, UPC ir ŠMM specialistai. Pagrindinis dėmesys diskusijų ir pasisakymų metu buvo skiriamas šokio dalyko statusui mokykloje. Šokio mokytojų asociacija parengė (2013-01-16) savo pasiūlymus naujai rengiamiems Bendriesiems ugdymo planams.

Renginio metu buvo platinamas DVD “Šokis mokykloje 2″. DVD plokštelė platinama asociacijos nariams, susimokėjusiems nario mokesčius. DVD plokštelės kaina ne asociacijos nariams arba įstaigoms – 39,99 Lt (be pašto ar pristatymo išlaidų). Komplekto (“Šokis mokykloje” ir “Šokis mokykloje 2″) kaina ne asociacijos nariams arba įstaigoms su nuolaida – 59,98 Lt (be pašto ar pristatymo išlaidų). Pašto išlaidos siunčiant Lietuvoje registruotu siuntiniu – 10 Lt.

Išankstinės sąskaitos perkantiems su pašto paslauga yra skelbiamos čia.

Po renginio įvyko Šokio mokytojų asociacijos metinis narių susirinkimas.

ŠMM Kvietimas 2012-11-16 Nr. SR-5637

Darbotvarkė 2012-12-10

A.Riekumas – problemos… Literatūra, naudinga dirbant su neįgaliaisiais

R.Prokurotienė Šokis mokykloje 2-pristatymas

D.Vaišnorienė Mokiniai, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių

L.Rutkauskienė Menų egzaminas 2013 m.

E.Nausėdienė. Meninio ugdymo galimybės pradinėje mokykloje

D.Jakavonytė-Staškuvienė. Pradinių klasių ugdymo turinio aktualijos

Pažyma dalyviams 2012-12-11, Dalyvių sąrašas prie pažymos ŠMA 2012-12-11

Atgal