2011 m. veikla

2011 m. veikla

Kovo 25 d. ŠMA pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Vilniaus kolegijos Menų fakultetu. Numatoma bendradarbiauti vykdant mokslo tiriamąją, pedagoginę ir šviečiamąją veiklą.

Balandžio 18 d. Vilniaus “Vyturio” pradinėje mokykloje organizuotas XIV choreografijos metodinis praktinis seminaras. Jame paskaitas skaitė ir praktinius užsiėmimus vedė dr. Dalia Urbanavičienė, lekt. Vesta Grabštaitė, lekt. Vytis Jankauskas. Šokio mokytojų asociacija su projektu „Šokis mokykloje“ laimėjo Ugdymo plėtotės centro paskelbtą dalykų mokytojų ir mokyklų vadovų asociacijų rėmimo projektų konkursą, skirtą diegti atnaujintas vidurinio ugdymo bendrąsias programas. Vykdant šį projektą spalio mėn. išleista DVD kompaktinė plokštelė su atskirų šokių elementais, figūromis, junginiais. Plokštelė bus platinama Lietuvos šokio mokytojams. Projekto partneris – Vilniaus kolegijos Menų fakultetas. Daugiau informacijos – skyriuje DVD “Šokis mokykloje”. ŠMA prezidiumo nariai Danutė Savčuk ir Rasa Prokurotienė spalio mėnesį dalyvavo ŠMM organizuotose viešose konsultacijose ir konferencijoje pedagogų kvalifikacijos tobulinimo koncepcijos metmenims ir modelio projektams aptarti. Šokio mokytojų asociacija subūrė mokytojų praktikų grupę parengti ilgalaikius planus ir metodines rekomendacijas vidurinio ugdymo bendrajai šokio programai (2011). Darbo grupėje dirbo mokytojai ekspertai ir mokytojai metodininkai – Marija Kvietkuvienė, Gitana Puzinienė, Diana Mockuvienė, Lina Navardauskienė, Rasa Prokurotienė, Daiva Raškauskienė, Arnoldas Riekumas, Saulius Rudelis, Danutė Savčuk. Metodinė medžiaga yra skelbiama http://www.upc.smm.lt/ugdymas/vidurinis/rekomendacijos/ ir ŠMA svetainėje.

Gruodžio 8 d. ŠMA pristatė savo praktinę patirtį diegiant atnaujintas Vidurinio ugdymo bendrąsias programas asociacijų susitikime, kurį rengė UPC ir ŠMM. Susitikimo dalyviams buvo demonstruojamas DVD “Šokis mokykloje”. Šokio mokytojų asociacija kartu su Švietimo ir mokslo ministerija gruodžio 16 d. organizavo šokio mokytojų metodinę dieną, kurios metu buvo pristatomos šokio dalyko naujovės, aptariami aktualūs dalyko sklaidos klausimai, įvyko pokalbis-diskusija su atsakingais Švietimo ir mokslo ministerijos specialistais. Renginio metu įvyko metinis  narių susirinkimas.

Atgal2011 m. veikla Kovo 25 d. ŠMA pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Vilniaus kolegijos Menų fakultetu. Numatoma bendradarbiauti vykdant mokslo tiriamąją, pedagoginę ir šviečiamąją veiklą. Balandžio 18 d. Vilniaus “Vyturio” pradinėje mokykloje organizuotas XIV choreografijos metodinis praktinis seminaras. Jame paskaitas skaitė ir praktinius užsiėmimus vedė dr. Dalia Urbanavičienė, lekt. Vesta Grabštaitė, lekt. Vytis Jankauskas. Šokio mokytojų asociacija su projektu „Šokis mokykloje“ laimėjo Ugdymo plėtotės centro paskelbtą dalykų mokytojų ir mokyklų vadovų asociacijų rėmimo projektų konkursą, skirtą diegti atnaujintas vidurinio ugdymo bendrąsias programas. Vykdant šį projektą spalio mėn. išleista DVD kompaktinė plokštelė su atskirų šokių elementais, figūromis, junginiais. Plokštelė bus platinama Lietuvos šokio mokytojams. Projekto partneris – Vilniaus kolegijos Menų fakultetas. Daugiau informacijos – skyriuje DVD “Šokis mokykloje”. ŠMA prezidiumo nariai Danutė Savčuk ir Rasa Prokurotienė spalio mėnesį dalyvavo ŠMM organizuotose viešose konsultacijose ir konferencijoje pedagogų kvalifikacijos tobulinimo koncepcijos metmenims ir modelio projektams aptarti. Šokio mokytojų asociacija subūrė mokytojų praktikų grupę parengti ilgalaikius planus ir metodines rekomendacijas vidurinio ugdymo bendrajai šokio programai (2011). Darbo grupėje dirbo mokytojai ekspertai ir mokytojai metodininkai – Marija Kvietkuvienė, Gitana Puzinienė, Diana Mockuvienė, Lina Navardauskienė, Rasa Prokurotienė, Daiva Raškauskienė, Arnoldas Riekumas, Saulius Rudelis, Danutė Savčuk. Metodinė medžiaga yra skelbiama http://www.upc.smm.lt/ugdymas/vidurinis/rekomendacijos/ ir ŠMA svetainėje. Gruodžio 8 d. ŠMA pristatė savo praktinę patirtį diegiant atnaujintas Vidurinio ugdymo bendrąsias programas asociacijų susitikime, kurį rengė UPC ir ŠMM. Susitikimo dalyviams buvo demonstruojamas DVD “Šokis mokykloje”. Šokio mokytojų asociacija kartu su Švietimo ir mokslo ministerija gruodžio 16 d. organizavo šokio mokytojų metodinę dieną, kurios metu buvo pristatomos šokio dalyko naujovės, aptariami aktualūs dalyko sklaidos klausimai, įvyko pokalbis-diskusija su atsakingais Švietimo ir mokslo ministerijos specialistais. Renginio metu įvyko metinis  narių susirinkimas. 2012 m. veikla 2012-02-20/21 Švietimo ir mokslo ministerija ir Ugdymo plėtotės centras vasario mėn. 20-21 d.d. rengė metodines dienas savivaldybių metodinių būrelių pirmininkams. A. Riekumas pristatė VU bendrosios šokio programos metodinę medžiagą, atsakė į mokytojų klausimus. 2012-04-11/12 ŠMA, Vilniaus kolegija, Vilniaus Abraomo Kulviečio vid. mokykla ir Klaipėdos Gedminų pagr. mokykla organizavo XV choreografijos metodinį praktinį seminarą, kuris vyko Vilniuje ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos: https://www.sokis.upc.smm.lt/metodine-medziaga/xv-choreografijos-seminaras-vilniuje-ir-klaipedoje/ 2012-04-13 ŠMA prezidiumo nariai, Vilniaus kolegijos lektoriai Rasa Prokurotienė ir Arnoldas Riekumas su dėstymo vizitu lankėsi Žemaitijos kolegijos Telšių fakultete. Šokio pedagogikos studijų programos studentams ir dėstytojams buvo skaitomos paskaitos ir vedami praktiniai užsiėmimai. Susitikimo metu Žemaitijos kolegijoje buvo aptartos bendradarbiavimo galimybės ir pasirašyta Šokio mokytojų asociacijos ir Žemaitijos kolegijos Telšių fakulteto partnerystės ir bendradarbiavimo sutartis. 2012-05-31 Šokio mokytojų asociacija su projektu „Šokis mokykloje 2“ laimėjo Ugdymo plėtotės centro paskelbtą dalykų mokytojų ir mokyklų vadovų asociacijų rėmimo projektų konkursą, skirtą paskatinti švietimo bendruomenių asociacijas ieškoti efektyvių būdų skleisti ugdymo turinio individualizavimo, mokinių pasiekimų vertinimo, informacinių technologijų ir kitų mokomųjų dalykų integravimo gerąją patirtį, rengti / kurti metodinę medžiagą bei mokymo priemones, padedančias mokytojui dirbti kūrybiškiau. Vykdant šį projektą spalio mėn. buvo išleista antra DVD kompaktinė plokštelė “Šokis mokykloje 2″ su atskirų šokių elementais, figūromis, junginiais. Plokštelė bus platinama Lietuvos šokio mokytojams. Projekto partneris – Vilniaus kolegijos Menų fakultetas. 2012-06-25 buvo sukurta ir pradėjo veikti nauja Šokio mokytojų asociacijos svetainė, palaikoma Ugdymo plėtotės centro ir Švietimo informacinių technologijų centro serverių. Senąjį adresą https://sites.google.com/site/sokiomokytojuasociacija/ pakeitė naujasis adresas www.sokis.upc.smm.lt. Tokiau visa informacija platinama tik per šią svetainę. 2012-09-26 Šokio mokytojų asociacija pradėjo skelbti didelę patirtį turinčių šokio mokytojų metodinius dokumentus. Naujame svetainės puslapyje “Planų pavyzdžiai” yra Kretingos šokio mokytojos metodininkės Danutės Savčuk parengti pamokų planai pradinės mokyklos 3,4,5 ir gimnazijos 3,4 klasėms. 2012-11-24Šokio mokytojų asociacija parodos “Mokykla 2012″ renginyje „Švietimo asociacijos: kaip sekėsi įgyvendinti projektus“  2012-11-24, šeštadienį, LITEXPO Konferencijų salėje 5.2 organizavo šokių pamoką mokytojų asociacijų vadovams ir nariams, švietimo specialistams. Pamoką vedė Kretingos J.Pabrėžos gimnazijos mokytoja metodininkė Danutė Savčuk bei metodinę priemonę DVD “Šokis mokykloje 2″ pristatęs Arnoldas Riekumas.