2011 m. Lietuvos šokio mokytojų metodinė diena

Šokio mokytojų asociacija kartu su Švietimo ir mokslo ministerija 2011 m. gruodžio 16 d., penktadienį, 11 val. Švietimo ir mokslo ministerijos Ovaliojoje salėje (A. Volano 2/7, Vilnius). organizavo šokio mokytojų metodinę dieną, kurios metu buvo pristatomos šokio dalyko naujovės, aptariami aktualūs dalyko sklaidos klausimai, įvyko pokalbis-diskusija su atsakingais Švietimo ir mokslo ministerijos specialistais.

Susirinkusius mokytojus, kolektyvų vadovus, švietimo specialistus pasveikino Švietimo ir mokslo viceministras Vaidas Bacys.

Apie Bendrųjų ugdymo planų įgyvendinimą kalbėjo ŠMM Pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyriaus vedėjos pavaduotoja Audronė Šuminienė. Apie Mokyklų vertinimo agentūros meninio ugdymo pamokų išorės audito analizę kalbėjo ŠMM Pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyriaus vyresnioji specialistė Laima Rutkauskienė.  Meninio ugdymo srities turinio naujoves pristatė Ugdymo plėtotės centro Ugdymo turinio skyriaus metodininkė Žydrė Jautakytė.

Šokio mokytojų asociacijos prezidentas Arnoldas Riekumas ir prezidiumo narė Rasa Prokurotienė pristatė ir supažindino su parengta metodine priemone, skirta atnaujinto vidurinio ugdymo bendrosioms programoms diegti, DVD „Šokis mokykloje“. Ši priemonė buvo platinama renginio metu. Daugiau apie DVD – ŠMA svetainės skyriuje DVD „Šokis mokykloje“. Renginio metu mokytojai, švietimo padalinių atstovai susipažino ir su menų pažinimo programos viduriniam ugdymui projektu, parengtu ES SF projekto „Mokymosi krypties pasirinkimo galimybių didinimas 14-19 metų mokiniams, II etapas: gilesnis mokymosi diferencijavimas ir individualizavimas, siekiant ugdymo kokybės, reikalingos šiuolaikiniam darbo pasauliui“ grupės. Programą pristatė Ieva Šimukauskienė. Diskusijas apibendrino ir į šokio mokytojų klausimus atsakė ŠMM Pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyriaus vedėja Loreta Žadeikaitė.

Menų pažinimo programos metodines rekomendacijas rasite čia.

Šokio pažinimo programos vaizdo medžiaga yra skelbiama čia.

Renginio pabaigoje įvyko Šokio mokytojų asociacijos visuotinis metinis narių susirinkimas. Jame pristatyta 2010-2011 metų veiklos ataskaita.

Dalyvių pažyma PDF formatu paskelbta PRIEDUOSE

Atgal