2011 m. veikla

2011 m. veikla

2011 m. veikla

Kovo 25 d. ŠMA pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Vilniaus kolegijos Menų fakultetu. Numatoma bendradarbiauti vykdant mokslo tiriamąją, pedagoginę ir šviečiamąją veiklą.

Balandžio 18 d. Vilniaus “Vyturio” pradinėje mokykloje organizuotas XIV choreografijos metodinis praktinis seminaras. Jame paskaitas skaitė ir praktinius užsiėmimus vedė dr. Dalia Urbanavičienė, lekt. Vesta Grabštaitė, lekt. Vytis Jankauskas. Šokio mokytojų asociacija su projektu „Šokis mokykloje“ laimėjo Ugdymo plėtotės centro paskelbtą dalykų mokytojų ir mokyklų vadovų asociacijų rėmimo projektų konkursą, skirtą diegti atnaujintas vidurinio ugdymo bendrąsias programas. Vykdant šį projektą spalio mėn. išleista DVD kompaktinė plokštelė su atskirų šokių elementais, figūromis, junginiais. Plokštelė bus platinama Lietuvos šokio mokytojams. Projekto partneris – Vilniaus kolegijos Menų fakultetas. Daugiau informacijos – skyriuje DVD “Šokis mokykloje”. ŠMA prezidiumo nariai Danutė Savčuk ir Rasa Prokurotienė spalio mėnesį dalyvavo ŠMM organizuotose viešose konsultacijose ir konferencijoje pedagogų kvalifikacijos tobulinimo koncepcijos metmenims ir modelio projektams aptarti. Šokio mokytojų asociacija subūrė mokytojų praktikų grupę parengti ilgalaikius planus ir metodines rekomendacijas vidurinio ugdymo bendrajai šokio programai (2011). Darbo grupėje dirbo mokytojai ekspertai ir mokytojai metodininkai – Marija Kvietkuvienė, Gitana Puzinienė, Diana Mockuvienė, Lina Navardauskienė, Rasa Prokurotienė, Daiva Raškauskienė, Arnoldas Riekumas, Saulius Rudelis, Danutė Savčuk. Metodinė medžiaga yra skelbiama http://www.upc.smm.lt/ugdymas/vidurinis/rekomendacijos/ ir ŠMA svetainėje.

Gruodžio 8 d. ŠMA pristatė savo praktinę patirtį diegiant atnaujintas Vidurinio ugdymo bendrąsias programas asociacijų susitikime, kurį rengė UPC ir ŠMM. Susitikimo dalyviams buvo demonstruojamas DVD “Šokis mokykloje”. Šokio mokytojų asociacija kartu su Švietimo ir mokslo ministerija gruodžio 16 d. organizavo šokio mokytojų metodinę dieną, kurios metu buvo pristatomos šokio dalyko naujovės, aptariami aktualūs dalyko sklaidos klausimai, įvyko pokalbis-diskusija su atsakingais Švietimo ir mokslo ministerijos specialistais. Renginio metu įvyko metinis  narių susirinkimas.

Atgal