Kviečiame pedagogus registruotis į trumpąsias stažuotes Lietuvoje

Ugdymo plėtotės centras, įgyvendindamas projektą „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (II etapas)“, pradeda atranką į trumpąsias stažuotes Lietuvoje. Kviečiame pedagogus išbandyti šią naują mokymosi ir kvalifikacijos tobulinimo formą. Paraiškos turi būti pateiktos iki 2014 m. sausio 17 d.

Linksmų šv.Kalėdų ir laimingų Naujųjų metų!

Kiekvieni nauji metai atneša naujus tikslus, idėjas ir viltis! Sveikindami su Šv. Kalėdom ir Naujaisiais metais, linkime visa tai įgyvendinti! Tebūnie ateinantys metai dosnūs Jums prasmingais darbais, turtingi sėkme ir laime! Šokio mokytojų asociacija

Skelbiame Lietuvos šokio mokytojų metodinės dienos dokumentus

Šokio mokytojų asociacija kartu su Švietimo ir mokslo ministerija organizavo Lietuvos šokio mokytojų metodinę dieną, kurios metu buvo pristatomos šokio dalyko naujovės, aptariami aktualūs dalyko sklaidos ir metodikos klausimai. Renginio metu Šokio mokytojų asociacija supažindino su parengta metodine priemone, skirta atnaujinto ugdymo bendrosioms programoms diegti, DVD „Šokis mokykloje 3“. Ši priemonė yra platinama šokio mokytojams. Asociacijos puslapyje Lietuvos […]

Pasidžiaukime!

Ar žinote apie mūsų kolegų gerąją patirtį, apie jų mokinių pasiekimus, apie surengtus renginius mokykloje, mieste, rajone ar net šalyje?… Arba apie mokinių pasiekimus užsienyje?!… Pasidžiaukime kartu! Svetainės puslapyje PASIDŽIAUKIME nuo šiol skelbsime mokytojų informaciją apie įvykusius renginius – koncertus, festivalius ir kt. Laukiame gerosios patirties pavyzdžių: informacijos arba straipsnelių, iliustruotų nuotraukomis, filmuota medžiaga el.paštu president@sokis.upc.smm.lt

Anketinė apklausa apie neformalųjį ugdymą

Mieli kolegos, Šokio mokytojų asociacija planuoja bendradarbiauti su Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centru. Siekdami išsiaiškinti galimo bendradarbiavimo lūkesčius, prašytume atsakyti į centro Meninio ir kultūrinio ugdymo skyriaus trumpą anketą apie mokytojų poreikius. Ji yra skelbiama internete adresu: https://docs.google.com/forms/d/1VGXIKmXZhrtr1Hb9nsvaW1njssd-alvZoG_sHakBYhQ/viewform Kviečiame asociacijos narius aktyviai pareikšti savo nuomonę. Dėkojame už tai!

Metodinė konsultacija „Menų mokyklinio brandos egzamino vertinimas“

Ugdymo plėtotės centras organizuoja metodinę konsultaciją „Menų mokyklinio brandos egzamino vertinimas“, skirtą meninio ugdymo dalykų (dailės, muzikos, šokio, teatro, filmų kūrimo, fotografijos, grafinio dizaino, kompiuterinių muzikos technologijų) mokytojams, dirbantiems su mokiniais, besimokančiais pagal Vidurinio ugdymo programą.

Susitikimas su Estijos šokio mokytojų sąjungos prezidente

Š. m. lapkričio 28 – 30 d. Šokio mokytojų asociacijos prezidiumo narė Rasa Prokurotienė viešėjo Tartu universiteto Viljandi kultūros akademijoje. Stažuotės ir dėstymo vizito metu įvyko susitikimas su Estijos šokio mokytojų sąjungos prezidente Jane Miller – Parnamagi. Viešnagės metu buvo aptartos tarptautinio bendradarbiavimo galimybės, planuotos bendros projektinės veiklos.

Lietuvos šokio mokytojų metodinės dienos darbotvarkė

Skelbiame Lietuvos šokio mokytojų metodinės dienos, kurios metu bus pristatomos šokio dalyko naujovės, aptariami aktualūs dalyko sklaidos ir metodikos klausimai, darbotvarkę – 2013-12-11. Visa detalesnė informacija skelbiama ŠMA puslapyje čia. Primename, kad registracija į renginį vyksta iki š. m. gruodžio 9 d. internete adresu: https://docs.google.com/forms/d/1tiRXnPrTXSGtFY2lAl1jPGL_JX-Kfs_TNiwl8vk-XFU/viewform