Linos Bičiūnienės pamokos

Pirmiausiai, siūlau aiškiai numatyti kokią platformą naudosite perduoti informaciją ir užduotis mokiniams.

Tai gali būti:

 1. Jūsų mokyklos dienynas (pvz. Tamo, Eduka, Mano dienynas ir kt.)
 2. Facebook’o susikurta uždara atskira klasės grupė (mes sukūrėme kiekvienai klasei atskiras, su tėvų leidimu vaikams susikurti paskyras)
 3. ZOOM’o programa – mūsų išbandymais, ji labai gera, jei norite, kad prisijungtų su vaizdu visi mokiniai.

Aš pasirinkau informaciją perduoti trumpu video (iki 10 min.) kiekvienai klasei jos Facebook’o paskyroje, pagal mūsų mokyklos tvarkaraštį, kur paaiškinsiu užduotį, padrąsinsiu vaikus. Ir manau, vaikams poveikis bus didelis, nes jie matys savo mokytoją, užduotį prisegsiu per Mano dienynas (mūsų mokykla naudojasi šita platforma). Pamokas ruošiau koncentrais 1-2 kl. ir 3-4 kl.

Pamokų pavyzdžiai: Nuotolinė šokio pamoka 1 kl.Nuotolinė šokio pamoka 4 kl.Nuotolinė 2 šokio pamoka 1 kl.,  Nuotolinė 2 šokio pamoka 4 kl.Nuotolinė 3 šokio pamoka 1 kl.Nuotolinė 3 šokio pamoka 4 kl.Nuotolinė 4 šokio pamoka 1 kl.Nuotolinė 4 šokio pamoka 4 kl.

Komentaras:

1 pamokoje Šokio protmūšis.

 1. Ten, kur yra nurodytos valandos, jos kiekvienai klasei bus skirtingos ir diena skirtinga, pagal sudarytą tvarkaraštį.
 2. Ten, kur yra klausimas apie šokio pavadinimą, pavadinime su kabutėmis yra įrašytas šokis, kurį iš tikro ta klasė mokosi. Kitas dalykas – pavadinimas rašomas kabutėse.
 3. Kodėl Salsa, nes jie mokėsi šitą šokį ir jo istoriją – jūs galite pakeisti savo nuožiūra.
 4. Kur yra klausimas apie choreografą – čia tiesiog logika, nes 3-4 klasių vaikai žino, kas yra Barbora Radvilaitė, Valdas Adamkus ar Dalia Grybauskaitė. tai jeigu ir nežino J. Lingio, atmetimo būdu lieka tik jis.
 5. Ten, kur yra klausimas apie Šokio revoliuciją – surašyti mūsų mokyklos vaikams žinomi žmonės – direktorė, pavaduotojas ir aš. Vėl gi, Jei ir nežino vedėjo, žino mus ir atmetimo būdu parašo teisingą atsakymą.
 6. Kaip matėte, aš prašau, kad užduotį atliktų patys, bet aš nieko blogo nematau ir leidžiu vaikams info ieškoti ir interneto platybėse. Surasti info – nėra taip paprasta ir tai juos vers tobulėti.
 7. Nenoriu vaikams sukelti streso, todėl į visas – atliktas ir neatliktas ar neteisingai atliktas užduotis žiūrėsiu lanksčiai. Čia juk visiems iššūkis!
 8. Visas atliktas užduotis atsiųs man el. p. ar per Messenger.

2 pamoka

Išsišok Be patyčių. Low Air mokyklos sukurtas šokis. Mes jį buvome pradėję mokytis, nes ruošėmės konferencijai prieš patyčias “Kurkime draugišką mokyklą”. Ši tema, manau aktuali visoms mokykloms. Šoko visos pradinukų klasės. Jau kaip kam išeina, taip. Svarbu mintis!

3 pamoka

Šokio kūrimas. Visiška laisvė vaikams. Tik susitarimas, kad vienokia ar kitokia forma judėtų. Manau, žinote, kad vieniems vaikams yra lengviau kurti, kitiems atkartoti. Todėl visos priemonės leistinos.

4 pamoka

Šokių temų pristatymas. Pagal amžių – vieni pristato skaidres, kiti stendinius pranešimus, treti renkasi piešti.

Į visas atliktas ir neatliktas užduotis žiūrėsiu lanksčiai. Svarbu nekelti streso šioje sudėtingoje situacijoje. Ir tegul teikia mūsų pamokos džiaugsmą!

 

Gero darbo! Būkite sveiki!

Pagarbiai Lina Bičiūnienė.