2013 m. veikla

2013-01-15 Šokio mokytojų asociacija kreipėsi į LR Švietimo ir mokslo ministeriją raštu “Dėl šokio pamokų statuso“. 2013-02-04 gavo LR švietimo ir mokslo ministerijos atsakymą į kreipimąsi. Rašte dėkojama už iniciatyvą ir asociacijos indėlį siekiant ugdymo turinio pažangos ir platesnių galimybių moksleiviams renkantis jiems patrauklią meninio ugdymo formą. Daugiau apie tai yra čia.

Vasario-gegužės mėn. vyko Lietuvos mokytojų asociacijų atstovų mokymai pagal UPC vykdomą projektą „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (II etapas)“. ŠMA teikė paraišką ir laimėjo teisę dalyvauti mokymuose. Juose dalyvavo ŠMA prezidiumo nariai ir regionų skyrių pirmininkai: A. Riekumas, B. Akelaitienė, M. Kvietkuvienė, R. Prokurotienė, V. Šmitienė, T.Vaitkus, D.Naujokienė.

2013-04-23 Šokio mokytojų asociacija ir Vilniaus „Vyturio“ pradinė mokykla organizavo XVI tarptautinį choreografijos metodinį-praktinį seminarą. Jame dalyvavo respublikos miestų, rajonų bendrojo lavinimo mokyklų bei neformaliojo ugdymo šokio mokytojai ir pradinių klasių mokytojai, dėstantys šokį. Tai buvo pirmasis tarptautinis seminaras, kuriame dalyvavo užsienio aukštųjų mokyklų lektoriai.

2013-04-26 A.Riekumas paskelbė pranešimą Klaipėdos universiteto tarptautinėje mokslinėje-teorinėje konferencijoje „Nūdienos šokio meno tendencijos ir sprendimo būdai”. Pranešimą konferencijai rasite čia.

2013-06-01 Šokio mokytojų asociacija laimėjo UPC skelbtą konkursą, kurio tikslas – stiprinti švietimo bendruomenių asociacijas, padėti gerinti ir plėsti jų veiklą ir sudaryti sąlygas narių kompetencijoms ugdyti. Skirtas dalinis finansavimas išleisti DVD “Šokis mokykloje 3″, kuriame bus sceniniai šokiai. Finansavimas skirtas, nes ŠMA vykdo veiklas, orientuotas į ugdymo kokybės ir pasiekimų gerinimą, užtikrinančias savo narių dalykinės ir profesinės kompetencijos ugdymą, skatinančias tarpinstitucinį bendravimą ir bendradarbiavimą su kitomis švietimo bendruomenių narių asociacijomis, aukštųjų mokyklų akademine bendruomene, kitais juridiniais asmenimis, dirbančiais švietimo srityje.

2013-10-09 A.Riekumas dalyvavo Lietuvos pedagogų asociacijų vadovų posėdyje Vilniuje, kuriame buvo svarstomos  pedagogams dalykininkams aktualūs klausimai. Susitikimo su Lietuvos mokytojų asociacijų vadovų tarybos nariais diskutuota apie ugdymo turinio problemas, kalbėta kitais klausimais.

2013-10-19 Vilniaus kolegijos Menų ir kūrybinių technologijų fakultete ir 2013-10-26 Kretingos meno mokyklos salėse buvo filmuojama trečia Šokio mokytojų asociacijos ir Vilniaus kolegijos leidžiama metodinė priemonė – DVD plokštelė “Šokis mokykloje 3″. Plokštelei filmavosi Vilniaus kolegijos Menų ir kūrybinių technologijų fakulteto šokio pedagogikos studijų programos studentai, vadovas doc. Vaclovas Paukštė; Vilniaus Gedimino technikos universiteto tautinių šokių ansamblis “Vingis”, meno vadovė Rimutė Zaleckaitė; Kretingos meno mokyklos vaikų šokių ansamblis “Ratilėlis”, meno vadovė Živilė Adomaitienė ir Klaipėdos universiteto Menų fakulteto choreografijos katedros studentai, vadovas doc. dr. Vidas Mačiulskis. Projekto partneris – Kretingos kultūros centras.

2013-11-04/08 Klaipėdos Vytauto Didžiojo gimnazijos mokytoja Gitana Puzinienė dalyvavo pedagogų asociacijų narių mokymuose-stažuotėje Estijoje, kur sėmėsi patirties apie asociacijų veiklą, lankėsi ugdymo ir mokymo įstaigose, dalinosi patirtimi su kolegomis.

2013-11-29 Šokio mokytojų asociacijos prezidiumo narė Rasa Prokurotienė viešėjo Tartu universiteto Viljandi kultūros akademijoje. Stažuotės ir dėstymo vizito metu įvyko susitikimas su Estijos šokio mokytojų sąjungos prezidente Jane Miller – Parnamagi. Viešnagės metu buvo aptartos tarptautinio bendradarbiavimo galimybės, planuotos bendros projektinės veiklos.

2013-12-12 Šokio mokytojų asociacija kartu su Švietimo ir mokslo ministerija organizavo tradicinę Lietuvos šokio mokytojų metodinę dieną, kurios metu buvo pristatomos šokio dalyko naujovės, aptariami aktualūs dalyko sklaidos ir metodikos klausimai. Renginio metu Šokio mokytojų asociacija supažindino su parengta metodine priemone, skirta ugdymo bendrosioms programoms diegti, DVD „Šokis mokykloje 3“.

Atgal