2020

Šokio mokytojų asociacijos prezidiumo nutarimu prasidėjus nuotoliniam mokymui, buvo leista naudotis visa svetainės metodine medžiaga, kuri anksčiau buvo pasiekiama tik asociacijos nariams. Siekiant padėti pasirengti pamokoms nuotoliniu būdu, buvo kviečiama specialiai sukurtame asociacijos puslapyje dalintis savo patirtimi ir mintimis, paruoštomis pamokomis ar užduotimis.

Šokio mokytojų asociacija ir Nacionalinė švietimo agentūra spalio 28 d. organizavo nuotolinį seminarą apie Bendrųjų programų (BP) atnaujinimą. Seminaro metu buvo kalbama apie atnaujinamą BP, pasidalinta gerąja patirtimi ir padiskutuotiakitais aktualiais ugdymo šokiu klausimais.

2020 metų Lietuvos šokio mokytoja tapo Loreta Pajaujienė, Grinkiškio Jono Poderio gimnazijos vyr. mokytoja. Už ją balsavo 1751 svetainės apklausos dalyviai. Iš viso apklausoje dalyvavo 3831 žmonės. Asociacijos paruoštos regalijos bus įteiktos 2021 metais.