Šokio mokytojų asociacija pasirašė bendradarbiavmo sutartį su VŠĮ Trakų švietimo centru, su kuriuo numatoma ateityje rengti bendrus mokytojų kvalifikacijos tobulinimo renginius: seminarus, kursus, kt. renginius. Asociacija ir Centras kels narių ir darbuotojų kvalifikaciją pagal įvairias programas, vykdys įvairias ugdymo veiklas.