Home » Naujienos » Skelbiama pedagogų atranka į ilgalaikes kvalifikacijos tobulinimo stažuotes

Skelbiama pedagogų atranka į ilgalaikes kvalifikacijos tobulinimo stažuotes

Ugdymo plėtotės centras (toliau – UPC) vykdo Europos socialinio fondo finansuojamą projektą „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (III etapas)“, kodas VP1-2.2-ŠMM-02-V-01-010. Įgyvendinant šį projektą bus organizuojamos ilgalaikės stažuotės pedagogams (toliau – stažuotės).