Besirengiantiems Menų mokykliniam egzaminui

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija kartu su Ugdymo plėtotės centru organizuoja seminarą tema „Menų mokyklinis brandos egzaminas: kūrybinio darbo aprašo rengimo ypatumai“.

Filmuojamas DVD “Šokis mokykloje 3”

2013-10-19 Vilniaus kolegijos Menų ir kūrybinių technologijų fakulteto ir 2013-10-26 Kretingos meno mokyklos salėse bus filmuojama trečia Šokio mokytojų asociacijos ir Vilniaus kolegijos leidžiama metodinė priemonė – DVD plokštelė “Šokis mokykloje 3″.

Šokio mokytojų asociacija bei Švietimo ir mokslo ministerija organizuos tradicinį renginį – Lietuvos šokio mokytojų metodinę dieną, kurios tikslas yra pristatyti šokio dalyko naujoves, pasidalinti gerąja patirtimi, susitikti su ŠMM ir Ugdymo plėtotės centro specialistais. Kviečiame šokio mokytojus pareikšti pageidavimus ir pateikti pasiūlymus aktualių temų, kurias siūlytumėte nagrinėti renginio metu. Prašome pateikti savo pasiūlymus komentaruose […]

2015 m. stojant į aukštąsias mokyklas konkursinis balas bus skaičiuojamas pagal keturių (ir menų) dalykų rezultatus

Švietimo ir mokslo ministras Dainius Pavalkis patvirtino Geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo 2015 m. tvarką. Kaip ir šiemet, 2015 m. geriausiųjų eilė, pagal kurią teikiamas valstybės finansavimas studijoms, bus skaičiuojama pagal 4 dalykų rezultatus: privalomo lietuvių kalbos ir literatūros, pasirinktos srities pagrindinio ir papildomo dalykų bei kitos srities bendrojo dalyko. Lietuvių kalbos ir […]

In Memoriam DANUTEI SAVČUK

Šokio mokytojų asociacija su giliu liūdesiu praneša, kad eidama penkiasdešimt trečiuosius metus mirė prezidiumo narė Danutė Savčuk. Danutė Savčuk buvo ilgametė Kretingos rajono šokio mokytojų metodinės tarybos ir būrelio pirmininkė, Šokio mokytojų asociacijos Žemaitijos skyriaus pirmininkė. Jos auklėtiniai nuolat dalyvaudavo respublikinėse ir moksleivių Dainų šventėse, pelnydavo prizinių vietų ir tapdavo laureatais respublikiniuose ir tarptautiniuose konkursuose. […]

ŠMM atsakymas į kreipimąsi dėl šokio dalyko statuso

Šokio mokytojų asociacija 2013-02-04 gavo LR švietimo ir mokslo ministerijos atsakymą į kreipimąsi. Rašte dėkojama už iniciatyvą ir asociacijos indėlį siekiant ugdymo turinio pažangos ir platesnių galimybių moksleiviams renkantis jiems patrauklią meninio ugdymo formą.

Planų pavyzdžiai

Šokio mokytojų asociacios svetainės puslapyje PLANŲ PAVYZDŽIAI skelbiame didelę patirtį turinčių mokytojų parengtus planus, pamokų aprašymus ir kitą metodinę medžiagą, kuria prašome naudotis, nurodant pirminių dokumentų autorystę. Kviečiame asociacijos narius aktyviai dalintis savo turima patirtimi su kolegomis! Ypač lauktume šokio mokytojų metodininkų ir ekspertų skleidžiamos patirties šalies mokytojams.