Įsteigta Lietuvos pedagogų asociacijų vadovų taryba

Šių metų sausio 3-ąją dieną Vilniuje rinkosi Lietuvos mokytojų-dalykininkų bei dėstytojų asociacijų vadovai. Susitikime dalyvavo Lietuvos anglų kalbos mokytojų, Lietuvos biologijos mokytojų, Lietuvos chemijos mokytojų, Lietuvos geografijos mokytojų,  Lietuvos informatikos mokytojų, Lietuvos istorijos mokytojų, Lietuvos kalbų pedagogų, Klasikų, Lietuvos muzikos mokytojų, Lietuvos prancūzų kalbos mokytojų ir dėstytojų, Šokio mokytojų asociacijų, Lietuvos dailės ugdytojų draugijos, Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų sąjungos bei Lituanistų sambūrio vadovai ar jų atstovai.

Prie įsteigtos Tarybos suskubo prisijungti ir Lietuvos matematikos mokytojų, Lietuvos Respublikos rusų kalbos (užsienio kalbos) mokytojų Lietuvos socialinų pedagogų ir Lietuvos vokiečių kalbos mokytojų asociacijos.

Susitikimo metu buvo pasikeista nuomonėmis, kaip geriau bendradarbiauti Lietuvos pedagogams–dalykininkams ir koordinuoti įvairių pedagogų asociacijų veiklą. Pasisakymų metu akcentuota būtinybė vienyti pedagogų-dalykininkų asociacijas, sprendžiant aktualias ugdymo problemas, dalintis informacija ir skleisti gerąją patirtį. Susirinkimo dalyviai pritarė, kad asociacijoms būtina aktyviai dalyvauti svarstant švietimą ir ugdymą reglamentuojančius dokumentus.

Asociacijų vadovai nutarė įkurti Lietuvos pedagogų asociacijų vadovų tarybą, numatydami galimybę ateityje įkurti atskirą juridinį vienetą. Tarybos nariai yra Lietuvos pedagogų asociacijų vadovai, tačiau posėdžiuose galės dalyvauti ir kiti asociacijų nariai – vadovų įgaliotieji asmenys.

Svarstytas Tarybos darbo koordinatorių klausimas. Jais išrinkti Violeta Kriščiūnienė (Lietuvos istorijos mokytojų asociacija), Arnoldas Riekumas (Šokio mokytojų asociacija) ir Rytas Šalna (Lietuvos geografijos mokytojų asociacija).

Vienas iš artimiausių įsteigtos Tarybos uždavinių – inicijuoti pedagogų asociacijų vadovų susitikimą su naujuoju Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministru. Susitikimo metu norima supažindinti Ministrą su Tarybos veiklos tikslais ir artimiausiais uždaviniais. Pokalbio metu norima aptarti esamą švietimo padėtį, pristatyti pedagogų dalykininkų požiūrį į kylančius iššūkius ir numatyti tolimesnes glaudaus ir dalykiško bendradarbiavimo gaires.

Kviečiame mokytojų asociacijų vadovus jungtis prie Lietuvos pedagogų asociacijų vadovų tarybos. Tik būdami kartu galime pasiekti, kad Lietuvos švietimas taptų dar pažangesnis, o priimami svarbūs sprendimai atitiktų visų mokytojų interesus.

Su mumis susisiekti galima el. paštu lipavta@googlegroups.com

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *