DVD „Šokis mokykloje“

Šokio mokytojų asociacija 2011 m. laimėjo Ugdymo plėtotės centro paskelbtą dalykų mokytojų ir mokyklų vadovų asociacijų rėmimo projektų konkursą, skirtą diegti atnaujintas vidurinio ugdymo bendrąsias programas. Projekto pavadinimas – DVD “Šokis mokykloje” (pagal J.Lingio, J.Gudavičiaus, J.Čiapaitės, A.Gražulienės LIETUVIŲ SCENINIO ŠOKIO PAGRINDAI. Klaipėda, 1994. IBSN 9986-499-10-0). Vykdant šį projektą 2011 m. spalio mėn. įrašyta ir išleista DVD kompaktinė plokštelė su atskirų šokių elementais, figūromis, junginiais. Projekto partneris – Vilniaus kolegijos Menų fakultetas.

DVD buvo pristatomas 2011 m. gruodžio 16 d., 11 val. Švietimo ir mokslo ministerijos Ovaliojoje salėje (A. Volano 2/7, Vilniuje, metodinės dienos šokio mokytojams metu. Daugiau informacijos  – puslapyje “2011-12-16 – Metodinė diena”.

DVD plokštelės kaina  – 11,00 €  (pašto ar pristatymo išlaidos 3 €).

DVD plokštelės programos autorius doc. VACLOVAS PAUKŠTĖ, operatorius ir montuotojas VIRGINIJUS MRAZAUSKAS, koncertmeisterė LARISA KLIMOVSKAJA, kuratorė lekt. RASA PROKUROTIENĖ, projekto vadovas lekt. ARNOLDAS RIEKUMAS.

Atlieka Vilniaus kolegijos Menų fakulteto Šokio pedagogikos studijų programos studentai: JUSTINA BUILYTĖ, MODESTAS JANČIULIS, SIMONA MARIJA LEGENYTĖ, PAULIUS PRIEVELIS, VIOLETA PRUDNIKOVA, MONIKA RUPEIKAITĖ, IEVA ŠEIKYTĖ, MARIJA VOJEVUDZKAJA.

 1. TURINYS
 2. NUSILENKIMAS
 3. PAPRASTASIS ŽINGSNIS IR STANGRUS PAPRASTASIS ŽINGSNIS
 4. UŽKEIČIAMAS PAPRASTASIS ŽINGSNIS IR KRYŽIUOJAMAS PAPRASTASIS ŽINGSNIS
 5. AUKŠTAS PAPRASTASIS ŽINGSNIS (2 BŪDAI)
 6. TRIGUBASIS ŽINGSNIS IR TRIGUBASIS ŽINGSNIS SU STRYKSNIU
 7. GREITAS TRIGUBASIS ŽINGSNIS IR SUKINYS
 8. GREITAS TRIGUBASIS ŽINGSNIS SU STRYKSNIU. SUKINYS SU STRYKSNIU IR TRIGUBOJI POLKA
 9. PRISTATOMASIS ŽINGSNIS
 10. PRISTATOMASIS ŽINGSNIS IR VILKELIS
 11. PRITUPIAMASIS ŽINGSNIS (VARIANTAI)
 12. PRITUPIAMASIS ŽINGSNIS ŠONU
 13. TRIŽINGSNIS (VARIANTAI)
 14. SUPAMASIS ŽINGSNIS (VARIANTAI) IR STRYKSNINIS SUPAMASIS ŽINGSNIS
 15. PAPRASTAS BĖGAMASIS ŽINGSNIS IR STANGRUS BĖGAMASIS ŽINGSNIS
 16. AUKŠTAS BĖGAMASIS ŽINGSNIS IR ŠVYTUOKLINIS BĖGAMASIS ŽINGSNIS
 17. LIAUNAS BĖGAMASIS ŽINGSNIS (VARIANTAI)
 18. SMULKUS BĖGAMASIS ŽINGSNIS
 19. UŽKEIČIAMAS BĖGAMASIS ŽINGSNIS IR KRYŽIUOJAMAS BĖGAMASIS ŽINGSNIS
 20. DVIGUBASIS ŽINGSNIS
 21. STANGRUS DVIGUBASIS ŽINGSNIS
 22. UŽKEIČIAMAS DVIGUBASIS ŽINGSNIS
 23. KRYŽIUOJAMAS DVIGUBASIS ŽINGSNIS
 24. ŠONINIS ŽINGSNIS IR SUKTUKAS
 25. KUBILO ŽINGSNIS (VARIANTAI)
 26. POLKOS ŽINGSNIS IR TŪPTINĖS POLKOS ŽINGSNIS
 27. POLKA IR TŪPTINĖ POLKA
 28. PUSPOLKĖ
 29. STANGRIOJI POLKA
 30. BĖGTINĖ POLKA
 31. VIENKOJĖS POLKOS ŽINGSNIS, VIENKOJĖ POLKA, LIAUNOSIOS POLKOS ŽINGSNIS IR LIAUNOJI POLKA
 32. KRYŽMINIS ŽINGSNIS
 33. EGLUTĖ
 34. EGLUTĖ 3/4 (LĖTOJI)

Medžiaga:

Atgal