PAPILDYTA KOMENTARU-Penkios meninio ugdymo pamokos pradiniame ugdyme nuo naujų mokslo metų

LR švietimo, mokslo ir sporto ministrė 2021-06-22 pasirašė BUP keitimo įsakymą, kuriame yra nustatoma, kad nuo 2021-09-01 mokykla renkasi trečią meninio ugdymo sritį iš šokio ir teatro programų .BUP_keitimas_06-22

Pradiniame ugdyme yra įvedama penkta meninio ugdymo pamoka, kuri yra skiriama šokio arba teatro dalykui privalomai. Jas pagal nustatytus reikalavimus turi vesti specialistai, jų nesant – pradinių klasių mokytojai.

 

PAPILDYTA -FROM: Valavičiūtė Sandra | ŠMSM <Sandra.Valaviciute@smm.lt>
SENT: Tuesday, June 22, 2021 12:02 PM

CC: Skaudžius Ramūnas | ŠMSM <Ramunas.Skaudzius@smm.lt>; Navickaitė
Jolanta | ŠMSM <Jolanta.Navickaite@smm.lt>
SUBJECT: Dėl šokio pamokų

Laba diena,

norime Jus informuoti, kad šiandien, t. y., 2021 m. birželio 22 d.
įsakymu Nr. V-1175 „Dėl Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir
sporto ministro 2021 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. V-688 „Dėl
2021–2022 ir 2022–2023 mokslo metų pradinio, pagrindinio ir
vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų patvirtinimo“
pakeitimo“ (toliau – ugdymo planas), pakeistos ugdymo planų
nuostatos dėl meninio ugdymo, nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. šiai sričiai
skiriant 5 ugdymo valandas.

Mokykla, rengdama savo ugdymo planą galės spręsti dėl trečios
ugdymo srities (Šokio ir Teatro programų) pasirinkimo. Pasirinktai
programai įgyvendinti skiriamos 35 pamokos per metus (1 valanda per
savaitę). Šis pakeitimas bus įgyvendinamas visose šalies bendrojo
ugdymo mokyklose.  Šiam ugdymo planų pakeitimui įgyvendinti per metus
bus reikalingos 6,3 mln. Eur papildomos lėšos iš valstybės
biudžeto.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro
2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-744 „Dėl  reikalavimų
mokytojų kvalifikacijai aprašo patvirtinimo“ 16 punktu, meninio
ugdymo (dailės, muzikos, šokio, teatro) pagal pradinio ugdymo
programas gali mokyti dalyko mokytojas, išklausęs ne mažiau kaip 40
valandų (1,5 studijų kreditų) atitinkamo dalyko ugdymo pradinėse
klasėse metodikos kursų. Meninio ugdymo dalykus pagal pradinio ugdymo
programą taip pat gali įgyvendinti ir pradinio ugdymo mokytojas, kuris
studijų metu yra išklausęs meninio ugdymo dalykų didaktikas ir yra
kvalifikuotas specialistas.

Tikimės, kad šis pakeitimas daugelyje mokyklų padės išlaikyti
pilną šokių mokytojų darbo krūvį ir darys teigiamą įtaką
mokinių mokymosi rezultatams – padės gerinti mokinių kognityvinius
įgūdžius, kūrybinį bei kritinį mąstymą, praturtins mokinių
rašymo įgūdžius ir sakytinę kalbą.

Įsakymą prisegu.
Gražių ir turiningų atostogų!
Pagarbiai,

Sandra Valavičiūtė
Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija
Bendrojo ugdymo departamentas
Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyriaus
vyriausioji specialistė
tel. nr. 852191257

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *