Pramoginis šokis mokykloje

Šokio mokytojų asociacija ir Trakų švietimo centras organizuoja kvalifikacinius 2 d. 18 ak.val. seminarus “Pramoginis šokis mokykloje” (kodas 213000183) šokio, menų pedagogams, pradinių klasių mokytojams, mokyklų direktorių pavaduotojams, atsakingiems už meninį ugdymą.

Seminaras Vilniuje įvyko 2015 m. spalio 26 ir 27 d.d. Vilniaus Abraomo Kulviečio klasikinėje gimnazijoje (Gedvydžių 8), 2016 m. sausio 4 ir 5 d. – Kauno choreografijos mokykloje, V.Krėvės pr. 50. 

Kvalifikacijos tobulinimo seminarais siekiama Lietuvos pedagogams pristatyti A.Riekumo parengtą skaitmeninę metodinę priemonę “Pramoginis šokis 11-12 klasėje” ir padėti mokytojams/pedagogams plėtoti ir tobulinti turimas dalykines ir asmenines kompetencijas ugdymo procese. Seminaro metu bus mokoma kūrybiškai interpretuoti pateiktą medžiagą ir pritaikyti ją ne tik viduriniame, bet ir  pradiniame/pagrindiniame formaliajame ir neformaliajame ugdyme.

Pastaba: prašome turėti šokių avalynę. Užsiregistravusiems Ugdymo sode ir dalyvavusiems seminare   veikla bus pažymėta ir asmeniniame kvalifikacijos aplankale.