Seminarų archyvas

XVIII seminaras

XVI tarptautinis choreografijos metodinis-praktinis seminaras Šokio mokytojų asociacija, Trakų švietimo centras ir Vilniaus kolegija organizavo XVIII tarptautinį kvalifikacinį choreografijos metodinį-praktinį seminarą. Jame dalyvavo respublikos miestų, rajonų bendrojo ugdymo, profesinių mokymo mokyklų bei neformaliojo ugdymo šokio mokytojai ir pradinių klasių mokytojai, mokantys šokio. Seminaras įvyko 2015 m. balandžio 29 d., trečiadienį, 10 val. Vilniaus kolegijos Menų ir kūrybinių technologijų fakulteto salėje (Didlaukio 82, Vilnius).

XVII tarptautinis kvalifikacinis choreografijos seminaras

Šokio mokytojų asociacija, Trakų švietimo centras, Vilniaus kolegija ir Vilniaus Abraomo Kulviečio vidurinė mokykla organizavo XVII tarptautinį kvalifikacinį choreografijos metodinį-praktinį seminarą. Jame kviečiami dalyvauti respublikos miestų, rajonų bendrojo ugdymo, profesinių mokymo mokyklų bei neformaliojo ugdymo šokio mokytojai ir pradinių klasių mokytojai, dėstantys šokį.

XVI seminaras

XVI tarptautinis choreografijos metodinis-praktinis seminaras

Šokio mokytojų asociacija ir Vilniaus „Vyturio“ pradinė mokykla organizavo XVI tarptautinį choreografijos metodinį-praktinį seminarą. Jame dalyvavo respublikos miestų, rajonų bendrojo lavinimo mokyklų bei neformaliojo ugdymo šokio mokytojai ir pradinių klasių mokytojai, dėstantys šokį.

Seminaras įvyko balandžio 23 d.,  antradienį, 10 val. Vilniaus „Vyturio“ pradinės mokyklos aktų salėje (Taikos g. 189, Vilnius). 

XV choreografijos seminaras (Vilniuje ir Klaipėdoje)

Šokio mokytojų asociacija, Vilniaus kolegija, Vilniaus Abraomo Kulviečio vidurinė ir Klaipėdos Gedminų pagrindinė mokyklos organizavo XV choreografijos metodinį-praktinį seminarą. Jame dalyvavo respublikos miestų, rajonų bendrojo lavinimo mokyklų šokio mokytojai, pradinių klasių mokytojai, neformaliojo ugdymo pedagogai, dėstantys šokį.

Ugdymo pradinėse klasėse metodikos kursai

2014.08.29 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro pasirašytas įsakymas Nr. V-774 „Dėl reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo patvirtinimo“, kuriame teigiama, kad meninio ugdymo (šokio) dalykų mokytojai, norintys dirbti pagal pradinio ugdymo programas, privalo išklausyti 40 valandų (1,5 studijų kredito) atitinkamo dalyko ugdymo pradinėse klasėse metodikos kursą.

2013 m. Lietuvos šokio mokytojų metodinė diena

Šokio mokytojų asociacija kartu su Švietimo ir mokslo ministerija organizavo Lietuvos šokio mokytojų metodinę dieną, kurios metu buvo pristatomos šokio dalyko naujovės, aptariami aktualūs dalyko sklaidos ir metodikos klausimai. Renginio metu Šokio mokytojų asociacija supažindino su parengta metodine priemone, skirta ugdymo bendrosioms programoms diegti, DVD „Šokis mokykloje 3“. Asociacijos nariams, susimokėjusiems mokesčius, DVD plokštelė įteikiama nemokamai, kaina ne asociacijos nariams ir įstaigoms – 39,99 Lt.