2014 m. veikla

2014-01-03 Švietimo ir mokslo ministerija kartu su Lietuvos pedagogų asociacijų vadovų taryba organizavo Metų paskaitą. Ją skaitė Europos parlamento narys prof. Leonidas Donskis. Paskaitoje „Europinis pasakojimas ir jo reabilitacija“ dalyvavo deleguoti Šokio mokytojų asociacijos nariai, prezidiumo ir asociacijos skyrių vadovai.

2014-01-06 Šokio mokytojų asociacija pasirašė bendradarbiavmo sutartį su Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centru, su kuriuo numatoma ateityje rengti bendrus šalies mokinių meninio ir kultūrinio ugdymo, mokytojų kvalifikacijos tobulinimo projektus, bendradarbiauti vykdant įvairias menininio ugdymo veiklas, edukacines programas.

2014-02-11 Šokio mokytojų asociacija pasirašė bendradarbiavmo sutartį su VŠĮ Trakų švietimo centru, su kuriuo numatoma ateityje rengti bendrus mokytojų kvalifikacijos tobulinimo renginius: seminarus, kursus, kt. renginius.

2014-02-17/21 Šokio mokytojų asociacijos prezidentas Arnoldas Riekumas dalyvavo pedagogų asociacijų vadovų mokymuose stažuotėje Vokietijoje Hofo mieste, kur susipažino su Bavarijos žemės švietimo sistema, sėmėsi patirties apie asociacijų veiklą, lankėsi ugdymo ir mokymo įstaigose, dalinosi patirtimi su kolegomis.

2014-04-30 Šokio mokytojų asociacija, Trakų švietimo centras, Vilniaus kolegija ir Vilniaus Abraomo Kulviečio vidurinė mokykla organizavo XVII tarptautinį kvalifikacinį choreografijos metodinį-praktinį seminarą.

2014-06-19 Šokio mokytojų asociacija ir Estijos šokių švietimo sąjunga pasirašė sutartį, pagal kurią bus bendradarbiaujama švietimo, meno ir kultūros srityse. Numatoma ateityje keistis mokytojų ir mokinių grupėmis, rengti projektus, kvalifikavimo renginius, organizuoti ir dalyvauti bendruose renginiuose. Tai yra pirmoji tarptautinė Šokio mokytojų asociacijos bendradarbiavimo sutartis.

2014-08-25 Šokio mokytojų asociacija laimėjo Vilniaus miesto savivaldybės skelbtą kultūros projektų konkursą ir su Vilniaus kolegijos Menų ir kūrybinių technologijų fakulteto šokio pedagogikos studijų programos dėstytojais ir studentais organizavo bei vykdė projektą “Meno edukologija kultūrinėse erdvėse”.Šokio mokytojo knyga

2014-12-03 Šokio mokytojų asociacija įvykdė 2014 metų iš dalies UPC finansuojamą projektą ŠOKIO MOKYTOJO KNYGĄ. Daugiau apie ją informacijos Šokio mokytojo knygos pristatyme internete arba Rasos Prokurotienės pristatyme Šokio mokytojo knyga iš UPC renginio 2014-12-03.

2014-12-03 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija (ŠMM) ir Ugdymo plėtotės centras (UPC) surengė jau tradiciniu tapusiu renginį „Švietimo bendruomenių asociacijų programų vykdymo sėkmės ir iššūkiai“. Šokio mokytojų asociacija buvo apdovanotos švietimo ir mokslo ministro Dainiaus Pavalkio padėkos raštu. Šokio mokytojų asociacijai ministras dėkojo už tvarią partnerystę ir bendrų tikslų siekimą, įsitraukimą ir pagalbą diegiant ugdymo turinio naujoves, profesionalų mokytojų bendruomenių atstovavimą kuriant ir įgyvendinant ugdymo turinio politiką. Prezidiumo narė Rasa Prokurotienė, apdovanota ŠMM atminimo dovana už inovacijas, aukštas profesines nuostatas ir ilgametę veiklą Šokio mokytojų asociacijoje, pristatė rengiamą Šokio mokytojo knygą.

Atgal