Home » Naujienos » Respublikinė šokio mokytojų metodinė – praktinė konferencija

Respublikinė šokio mokytojų metodinė – praktinė konferencija

Klaipėdos pedagogų švietimo ir kultūros centras ir Klaipėdos Vytauto Didžiojo gimnazija organizuoja respublikinę šokio mokytojų metodinę – praktinę konferenciją “Tiltas į mokymo(si) sėkmę ir kūrybiškumo ugdymą”. Ji įvyks 2014 m. kovo mėn. 20 d. Daugiau informacijos kvietime į konferenciją.