Konferencija “Tiltas į mokymo(si) sėkmę ir kūrybiškumo ugdymą”

Šokio mokytojų asociacija, Klaipėdos pedagogų švietimo ir kultūros centras ir Klaipėdos Vytauto Didžiojo gimnazija organizavo respublikinę šokio mokytojų metodinę – praktinę konferenciją “Tiltas į mokymo(si) sėkmę ir kūrybiškumo ugdymą”. Ji įvyko 2014 m. kovo mėn. 20 d.

Kvietimas į konferenciją

Audronė Bastytė, Klaipėdos jaunimo centro, Klaipėdos r. Lapių pagrindinės mokyklos šokio mokytoja – Šokio gebėjimų ugdymas ir nauda viduriniojoje vaikystėje (WORD’o dokumentas)Šokio gebėjimų ugdymas ir nauda viduriniojoje vaikystėje

Gediminas Jonauskas, Klaipėdos Gedminų pagrindinės mokyklos IT mokytojas metodininkas, Saulius Rudelis, Klaipėdos Gedminų pagrindinės mokyklos šokio mokytojas ekspertas – Projektinė veikla – galimybė ugdyti kūrybiškumą ir XXI amžiaus įgūdžius

Esmeralda Zubrickienė, Klaipėdos jaunimo centro neformalaus ugdymo (šokio) mokytoja ekspertė – Kūrybiškumo pradas šiuolaikinio šokio kontekste

Rolandas Stonys, Klaipėdos „Vyturio” pagrindinės mokyklos šokio vyr. mokytojas – Šokio švenčių tradicijos – atviros pamokos 1-4 klasių mokiniams Klaipėdos m. Vyturio pagrindinėje mokykloje

Regina Zavadskytė, KU MF Choreografijos katedros, Klaipėdos jaunimo centro koncertmeisterė – Choreografijos koncertmeisterio darbo ypatumaiChoreografijos koncertmeisterio darbo ypatumai (WORD’o dokumentas) 

Loreta Margarita Černeckienė, Klaipėdos “Ąžuolyno” gimnazijos šokio mokytoja metodininkė, Radvilė Prialgauskaitė, Klaipėdos “Ąžuolyno” gimnazijos mokinė – Šokis kino filmuose

Loreta Margarita Černeckienė, Klaipėdos “Ąžuolyno” gimnazijos šokio mokytoja metodininkė, Gitana Grudytė, Klaipėdos “Ąžuolyno” gimnazijos mokinė – Projektinio darbo „Tango” pristatymas

Justas Žalandauskas, KVK Sveikatos mokslų fakulteto kineziterapijos katedros III kurso studentas – Izometrinių pratimų taikymas choreografijos pamokoje

Vilhelmina Paniuškienė, Klaipėdos Gedminų pagrindinės mokyklos lietuvių kalbos, teatro vyr. mokytoja – Meninis ugdymas: kūrybiškumo sužadinimas pamokoje