DVD „Šokis mokykloje 2“

Šokio mokytojų asociacija su projektu „Šokis mokykloje 2“ 2012 m. laimėjo Ugdymo plėtotės centro paskelbtą dalykų mokytojų ir mokyklų vadovų asociacijų rėmimo projektų konkursą, skirtą paskatinti švietimo bendruomenių asociacijas ieškoti efektyvių būdų skleisti ugdymo turinio individualizavimo, mokinių pasiekimų vertinimo, informacinių technologijų ir kitų mokomųjų dalykų integravimo gerąją patirtį, rengti / kurti metodinę medžiagą bei mokymo priemones, padedančias mokytojui dirbti kūrybiškiau. Vykdant šį projektą 2012 m. spalio-lapkričio mėn. bus išleista DVD kompaktinė plokštelė su atskirų šokių elementais, figūromis, susikabinimais. Tai bus tęsinys – antrasis DVD – figūrų ir junginių katalogas pagal J.Lingio, J.Gudavičiaus, J.Čiapaitės, A.Gražulienės knygą LIETUVIŲ SCENINIO ŠOKIO PAGRINDAI (Klaipėda, 1994. IBSN 9986-499-10-0). Plokštelė bus platinama Lietuvos šokio mokytojams, Projekto partneris – Vilniaus kolegijos Menų fakultetas.

Vilniaus kolegijos menų fakulteto patalpose spalio 6 d. buvo filmuojama medžiaga vaizdo plokštelei “Šokis mokykloje 2″. Antroje DVD plokštelėje kataloge yra lietuvių liaudies sceninio šokio žingsnių deriniai, figūros, nepatekę į pirmąją plokštelę, bei šokėjų susikabinimai.

Atlieka Vilniaus kolegijos Menų fakulteto Šokio pedagogikos studijų programos studentai: UGNĖ ČIUTEIKYTĖ, MONIKA GUJYTĖ, LAURA LELEIVAITĖ, LINA LIUKOMAITĖ, RADVILAS PAMAKŠTYS, VIKTORIJA PETROKAITĖ, KAMILĖ SKARDŽIŪTĖ, ŽIVILĖ ŠAKINYTĖ, VIOLETA TARAŠKEVIČ, AIDAS TIJŪNĖLIS, DOVILĖ ŽAKELYTĖ, SABINA ŽEKYTĖ

DVD plokštelės programos autorius doc. VACLOVAS PAUKŠTĖ, operatorius ir montuotojas VIRGINIJUS MRAZAUSKAS, koncertmeisterė LARISA KLIMOVSKAJA, kuratorė lekt. RASA PROKUROTIENĖ, projekto vadovas lekt. ARNOLDAS RIEKUMAS.

Plokštelė buvo pristatyta LR ŠMM ir UPC organizuotos parodos “Mokykla 2012” ir Metodinės dienos 2012-12-10 metu.

DVD plokštelė buvo platinama nemokamai asociacijos nariams, susimokėjusiems nario mokesčius.

DVD plokštelės kaina ne asociacijos nariams arba įstaigoms – 11,58 € (be pašto ar pristatymo išlaidų). Komplekto (“Šokis mokykloje” ir “Šokis mokykloje 2″) kaina ne asociacijos nariams arba įstaigoms su nuolaida – 17,37 €  (be pašto ar pristatymo išlaidų). Pašto išlaidos siunčiant Lietuvoje registruotu siuntiniu – 2,90 €. Išankstinės sąskaitos apmokėti teiraukitės el.paštu.

Šokis mokykloje2 Turinys

Informacija apie DVD “Šokis mokykloje” yra čia

Atgal