VU BP Šokis Metodinės rekomendacijos

Šokio mokytojų asociacija subūrė mokytojų praktikų grupę parengti ilgalaikius planus ir metodines rekomendacijas vidurinio ugdymo šokio bendrajai programai (2011). Darbo grupėje dirbo mokytojai ekspertai ir mokytojai metodininkai – Marija Kvietkuvienė, Gitana Puzinienė, Diana Mockuvienė, Lina Navardauskienė, Rasa Prokurotienė, Daiva Raškauskienė, Arnoldas Riekumas, Saulius Rudelis, Danutė Savčuk. Pasiūlymus teikė Žydrė Jautakytė.

Vidurinio ugdymo bendrosios šokio programos metodinės rekomendacijos skelbiamos su Ugdymo plėtotės centro leidimu. Jas rasite ir UPC svetainėje: http://www.upc.smm.lt/ugdymas/vidurinis/rekomendacijos/.

VU šokio BP rekomendacijos

Nuoširdžiai dėkoju savo patirtimi pasidalinusiems bei pastabas ir pasiūlymus pateikusiems Žydrei Jautakytei, Marytei Kvietkuvienei, Dianai Mockuvienei, Linai Navardauskienei, Rasai Prokurotienei, Gitanai Puzinienei, Daivai Raškauskienei, Sauliui Rudeliui, Danutei Savčuk.

A.Riekumas

Atgal