SVARBU-Dėl Bendrųjų planų pakeitimo – 2021-05-25 d. įsakymas

Skelbiame gautą LR ŠMSM įsakymą “Dėl Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. gegužės 3 d. įsakymo nr. V-688 „dėl 2021–2022 ir 2022–2023 mokslo metų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų patvirtinimo“ pakeitimo”.(BUP+įsakymas+2021-2023_pakeitimas_J.+R_red)

Atkreipiame dėmesį į įsakymo punktą:

9. Pakeičiu 82.5.3 papunktį ir jį išdėstau taip: „82.5.3. šokio ir teatro mokoma integruotai, taikant dalyko elementus per įvairių dalykų pamokas, ar kaip atskiru dalyku, tam naudojant neformaliojo vaikų švietimo valandas, ar valandas, skirtas mokinių poreikiams tenkinti;“. 

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *