2013 m. Lietuvos šokio mokytojų metodinė diena

Šokio mokytojų asociacija kartu su Švietimo ir mokslo ministerija organizavo Lietuvos šokio mokytojų metodinę dieną, kurios metu buvo pristatomos šokio dalyko naujovės, aptariami aktualūs dalyko sklaidos ir metodikos klausimai. Renginio metu Šokio mokytojų asociacija supažindino su parengta metodine priemone, skirta ugdymo bendrosioms programoms diegti, DVD „Šokis mokykloje 3“. Asociacijos nariams, susimokėjusiems mokesčius, DVD plokštelė įteikiama nemokamai, kaina ne asociacijos nariams ir įstaigoms – 39,99 Lt.

Renginio metu buvo pasidalinama patirtimi apie Menų brandos (šokio) egzaminą, pranešimus skaitė šokio mokytojai Inesa Šlapikienė (Romo Aleksandravičiaus patirtis) ir Daivaras Linaburgis. O.Čivilienė dėl ligos nedalyvavo, jos pranešimas skelbiamas taip pat žemiau. Įspūdžiais iš stažuotės Estijoje  pasidalino Gitana Puzinienė. UPC specialistės Asta Morkūnienė ir Donata Šablinskienė kalbėjo apie neformaliojo vaikų švietimo aktualijas ir kaitos kryptis, apie formalųjį švietimą papildančio ugdymo programų sampratą ir rekomendacijas jų rengimui.  Renginyje buvo skelbiama Šokio mokytojų asociacijos informacija apie įvykusius mokymus ir renginius, įvyko neformali diskusija prie puodelio kavos. Šokio mokytojų asociacijos narių susirinkime bei prazidiumo ir tarybos narių posėdyje buvo aptariami aktualūs klausimai.

Renginyje dalyvavo savivaldybių švietimo ir kultūros padalinių atstovai, šokio mokytojai, šokių studijų ir kolektyvų vadovai. Jis įvyko Švietimo ir mokslo ministerijos Ovaliojoje salėje.

 

O.Čivilienė. Šokio egzaminas

R.Aleksandravičiaus patirtisPo Šokio egzamino… Pristatė I.Šlapikienė

D.Linaburgis. Menų mokyklinio brandos egzamino įgyvendinimo sėkmės

G.Puzinienė. Estijos švietimo sistema

A.Morkūnienė. Neformaliojo vaikų švietimo aktualijos ir kaitos kryptys

D.Šablinskienė. Formalųjį švietimą papildančio ugdymo programų samprata ir rekomendacijas jų rengimui

 

2012 m. Lietuvos šokio mokytojų metodinė diena

2011 m. Lietuvos šokio mokytojų metodinė diena